Зона 1

1 - "Никифоров студио" ЕООД

Табло 1

Табло 2

2 - "СитиАрх" ЕООД

Табло 1

Табло 2

Табло 3

Табло 4

Табло 5

3 - "НИКОНСУЛТ" ЕООД

Табло 1

Табло 2

Табло 3

4 - "Амфион" ЕООД

Табло 1

Табло 2

Табло 3

5 - Консорциум "Жорди Марсе Архитектес"

Табло 1

Табло 2

Табло 3

Табло 4

Табло 5

Табло 6

6 - "А.Д.А." ООД

Табло 1

Табло 2

Табло 3

Табло 4

Табло 5

Табло 6

7 - ДЗЗД "ЕртаПлюс"

Табло 1

Табло 2

Табло 3

8 - Консорциум "Урбан груп"

Табло 1

Табло 2

Табло 3

9 - "Стефан Добрев Архитектура и Дизайн" ЕООД

Табло 1

Табло 2

Табло 3

Табло 4

Табло 5

10 - "Дизайн Груп студио" ООД

Табло 1

Табло 2

Табло 3

Табло 4

Табло 5

11 - "Инфра Про Консулт" ООД

Табло 1

Табло 2

Табло 3

Табло 4

Табло 5

Табло 6

12 - "Дакимекс" ООД

Табло 1

13 - ДЗЗД "Група Център"

Табло 1

Табло 2

Табло 3

Табло 4

Табло 5

Табло 6

Табло 7

Табло 8

14 - ДЗЗД "Форум Консултанти"

Табло 1

Табло 2

Табло 3

Табло 4

Табло 5