Главен архитект на Столична община

Обща информация

График на приемното време на Главния архитект на СО: 

Приемно време: График на приемното време за 2024 г.

е-Портал приемно време

Графикът в Е-портал се публикува в деня преди приемния ден.

 

За главен специалист: Четвъртък от 13:00 – 17:00 часа 

Заповед N САГ22-РД56-3/15.04.2022 г.за приемното време на граждани в НАГ

Функции

Главен архитект на СО

арх. Здравко Здравков

ет. 3, тел. 02/9238-310; факс 980-67-41
email: arch.zdravkov@sofia-agk.com

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ

Мария Евтимова

ет. 3, тел. 02/9238-310; факс 980-67-41
email: mevtimova@sofia-agk.com