Главен архитект на Столична община

Обща информация

График на приемното време на Главния архитект на СО: 

С предварително записване сряда преди приемния ден на тел. ‎+359 (0) 2 923 8 310 от 09:00 часа

Приемно време: График на приемното време за 2021 г.

 

За главен специалист: Четвъртък от 13:00 – 17:00 часа 

Заповед РД-09-09-04/11.01.2021 г. за приемното време за граждани в НАГ

Функции

Главен архитект на СО

арх. Здравко Здравков

ет. 3, тел. 02/9238-310; факс 980-67-41
email: arch.zdravkov@sofia-agk.com

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ

Мария Евтимова

ет. 3, тел. 02/9238-310; факс 980-67-41
email: mevtimova@sofia-agk.com