Конкурсни проекти

Уважаеми граждани,

Във връзка с провеждането на конкурс – Зоната на архитектурно-художествен синтез “Тринадесет века България” в контекста на реконструираното пространство на НДК – пл. “България” – гр. София, Направление “Архитектура и градоустройство” – СО Ви уведомява, че се удължава срока за Вашите мнения и препоръки, както и писмени становища, заведени в деловодството на направлението до дата 8-ми септември 2014г.

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

К

Л