Информация за сключени договори по Рамково споразумение от 18.11.2013г.