Аварийни строителни работи, 2015

Януари
Оборище
Февруари
Оборище
Април
Оборище
Май
Оборище
Юни
Оборище
Септември
Оборище
Октомври
Оборище
Нови Искър