Изменение на общия устройствен план на Столична община, част комуникационна

ДОКУМЕНТИ

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧАСТ КОМУНИКАЦИОННА - ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

РЕШЕНИЕ НА СОС № 160/27.03.2014г.

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ЕКОЛОГИЧНАТА МУ ОЦЕНКА

ПРОТОКОЛИ ОТ КОМИСИЯТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУП по §7 от ЗУЗСО

Средец

Красно село

Възраждане

Оборище

Сердика

Подуене

Слатина

Изгрев

Лозенец

Триадица

Красна поляна

Илинден

Надежда

Искър

Младост

Студентски град

Витоша

Овча купел

Люлин

Връбница

Нови Искър

Кремиковци

Панчарево

Герман

Кокаляне

Лозен

Железница

Бистрица

Казичене

Кривина

Панчарево

Плана

Язовир Искър

Горубляне

Банкя

ОБОБЩЕНА СПРАВКА ОТНОСНО Отразяване на препоръките от ЕО и ОС и степента на съобразяване на предвидените мерки в окончателния проект за Изменение на Общия устройствен план на Столична община 

Писмо за приемане на обобщена справка

ОБОБЩЕНА СПРАВКА

СХЕМИ

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧАСТ КОМУНИКАЦИОННА В М 1:10 000

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧАСТ КОМУНИКАЦИОННА В М 1:25 000

СХЕМИ НА МАСОВ ГРАДСКИ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ

МАСОВ ГРАДСКИ РЕЛСОВ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ СПРЯМО ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

МАСОВ ГРАДСКИ РЕЛСОВ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ СПРЯМО ИЗМЕНЕНИЕТО НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧАСТ КОМУНИКАЦИОННА

СХЕМИ НА РАЗВИТИЕ НА ЖП ТРАНСПОРТА И ОБВРЪЗКАТА С РЕЛСОВИЯ ГРАДСКИ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ

РАЗВИТИЕ НА ЖП ТРАНСПОРТА И ОБВРЪЗКАТА С РЕЛСОВИЯ ГРАДСКИ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ СПРЯМО ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РАЗВИТИЕ НА ЖП ТРАНСПОРТА И ОБВРЪЗКАТА С РЕЛСОВИЯ ГРАДСКИ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ СПРЯМО ИЗМЕНЕНИЕТО НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧАСТ КОМУНИКАЦИОННА

СХЕМА НА РАЗВИТИЕ НА МЕТРОПОЛИТЕНА И СИСТЕМАТА ЗА РЕЛСОВИЯ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ

СХЕМА НА РАЗВИТИЕ НА МЕТРОПОЛИТЕНА И СИСТЕМАТА ЗА РЕЛСОВИЯ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ