Регистри на водовземни съоръжения за минерални води и потребители

Регистър на ползвателите на минерална вода
Регистър разрешителни
Ползвателите на минерална вода 2015 г.          
Разрешително за водовземане от минерални води № 01 2019 г. - Баталова воденица
Ползвателите на минерална вода - 2016 г.Разрешително за водовземане от минерални води № 02/2020 г. - Панчарево
Ползватели на минерална вода-2017 г.
Разрешително за водовземане от минерални води № 03/2020 г. - Панчарево
Ползватели на минерална вода-2018 г.
Разрешително за водовземане от минерални води № 04/2021 г. - Овча купел
Ползватели на минерална вода-2019 г.
Документация - отчет по чл.194б от Закон за водите
Ползватели на минерална вода-2020 г.
Ползватели на минерална вода-2021 г.
Ползватели на минерална вода-2022 г.
СъоръженияРегистър СОЗ и ресурси на находища на минерални води

Регистър на съоръженията-минерални води 2020 г.

Регистър СОЗ за минерални води към 20.01.2024
Регистър на съоръжения-минерални води 2021 г.
Регистър на съоръжения-минерални води 2022 г.
Регистър съоръжения - Баталова воденица - 2023 г.
Регистър съоръжения - Овча купел - 2023 г.
Регистър съоръжения - Панчарево - 2023 г.
Регистър съоръжения - София - център - 2023 г.