Находища на минерални води, предоставени на СО от МОСВ

Находище „София-Център“

1. Решение №30-2011-МОСВ - София-Център

2. Акт №45-1997-МФ - София-Център

3. Регистър съоръжения - София-Център

4. Заповед ресурси №313-2012-МОСВ

5. Балнеологичнаоценка №15-2014-МОСВ - София-Център

6. Табела минерална вода - София-Център

7. Заповед ресурси №966-2014-МОСВ

Изглед 1

Изглед 2

8.Заповед-ресурси_№791-2018_МОСВ

9. Доклад-изпълнени дейности-София-Център-2019

10. Доклад - изпълнени дейности - Център - 2020 г.

11. Доклад-изпълнени дейности - Център-2021г.

12. Балнеологична оценка № 15-2022-МЗ

13. Доклад - изпълнени дейности - Център - 2022 г.

14. Акт № 1777/2023 за изключителна държавна собственост

15. СОЗ-Център-Заповед № РД-895-2023

 

Находище „София-Железница“

1. Решение №34-2011-МОСВ - Железница

2. Акт №68-1997-МФ - Железница

3. Регистър съоръжения- Железница

4. Заповед ресурси №706-2014-МОСВ

5. Сертификат №67 / 19.01.2015 - С-1хг_МЗ

6. Сертификат №97 / 19.01.2015 - С-2хг_МЗ

7. Заповед ресурси № 132-2019г._МОСВ

8. Доклад-изпълнени дейности-Железница-2019

9. Доклад изпълнени дейности Железница -2020 г.

10. Доклад дейности - Железница - 2021г

11. Доклад - изпълнени дейности - Железница 2022 г.

12. Балнеологична оценка № 190-2021-Железница-Сондаж-1хг-МЗ

13. Балнеологична оценка № 191-2021-Железница-Сондаж-2хг-МЗ

14. Сертификат № 67-2021-Железница-Сондаж-1хг-МЗ

15. Сертификат № 97-2021-Железница-Сондаж-2хг-МЗ

16. Акт № 1789/2023 за изключителна държавна собственост

 

Находище „София-Лозенец“

1. Решение №36-2011-МОСВ - Лозенец

2. Акт №50-1997-МФ - Лозенец

3. Регистър съоръжения - Лозенец

4. Заповед РД-84-15.02.2016 - Лозенец

5. Доклад-изпълнени дейности-Лозенец-2019

6. Доклад - изпълнени дейности - Лозенец - 2020 г

7. Доклад - изпълнени дейности - Лозенец - 2021 г

8. Доклад - изпълнени дейности - Лозенец - 2022 г

9. Акт № 1788/2023 за изключителна държавна собственост

10. СОЗ - Лозенец - Сондаж 34хг - Заповед № РД-478/11.07.2023

 

Находище „София-Надежда“

1. Решение №31-2011-МОСВ - Надежда

2. Акт №53-1997-МФ - Надежда

3. Регистър съоръжения - Надежда

4. Доклад-изпълнени дейности-Надежда-2019

5. Доклад-изпълнени дейности-Надежда-2020

6. Заповед ресурси-№ 729-2021-МОСВ

7. Заповед-РД-363-2022-МОСВ

8. Доклад - изпълнени дейности - Надежда - 2021 г.

9. Протоколи

10. Доклад - изпълнени дейности - Надежда - 2022 г.

11. СОЗ-Надежда-Заповед 363-2022

12. Акт № 1787/2023 за изключителна държавна собственост

Находище „София-Овча Купел“

1. Решение №37-2011-МОСВ - Овча купел

2. Акт №59-1997-МФ - Овча купел

3. Регистър съоръжения - Овча купел

4. Заповед ресурси №311-2012-МОСВ

5. Балнеологична оценка №14-2014-МОСВ - Овча купел

6. Потребление минерална вода - Отчет 2013

7. Потребление минерална вода - Отчет 2014

8. Потребление минерална вода - Отчет 2015

9. Потребление на минерална вода - Отчет 2016

10. Потребление на минерална вода - Отчет 2017

11. Потребление на минерална вода-Отчет 2018

12. Потребление на минерална вода-Отчет 2019

13. Доклад-изпълнени дейности-Овча купел-2019

14. Доклад - изпълнени дейности - Овча купел - 2020 г

15. Балнеологична оценка-Овча купел-2022

16. Разрешително-04-Овча купел-НСБРФТ

17. Решение-3739 от 2021г.-Овча купел

18. Доклад - изпълнени дейности - Овча купел - 2021 г

19. Доклад - изпълнени дейности - Овча купел - 2022 г

20. Акт № 1775/2023 за изключителна държавна собственост

21. Заповед № РД-173/05.03.2024г. - СОЗ - I и II пояс

22. СОЗ Овча купел - II и III пояс /ситуация/

23. СОЗ Овча купел - II и III пояс /конфигурация/

 

Находище „София-Панчарево“

1. Решение №33-2011-МОСВ - Панчарево

2. Акт №71-1997-МФ - Панчарево

3. Регистър съоръжения - Панчарево

4. Заповед ресурси №314-2012-МОСВ

5. Балнеологична оценка №13-2014-МОСВ - Панчарево

6. Потребление минерална вода - Отчет 2013

7. Балнеоложка оценка №33 / 2015 - КЕИ "Гъбата"_МЗ

8. Потребление минерална вода - Отчет 2014

9. Потребление минерална вода - Отчет 2015

10. Потребление на минерална вода - Отчет 2016

11.Потребление на минерална вода - Отчет 2017

12.Заповед-ресурси_№790-2018_МОСВ

13.Потребление на минерална вода-Отчет 2018

14.Потребление на минерална вода-Отчет 2019

15.Доклад-изпълнени дейности -Панчарево-2019

16. Доклад изпълнени дейности Панчарево - 2020 г.

17. Балнеологична оценка-Гъбата-2022

18. Балнеологична оценка-Тунела-2022

19. Разрешително-02-Панчарево-М.К.-77

20. Разрешително 03

21. Доклад - изпълнени дейности 2021 г.

22. Доклад - изпълнени дейности 2022 г.

23. Акт № 1776/2023 за изключителна държавна собственост

Находище „София-Свобода“

1. Решение №32-2011-МОСВ - Свобода

2. Акт №54-1997-МФ - Свобода

3. Регистър съоръжения - Свобода

4. Заповед РД-105-29.02.2016 - Свобода

5.Балнеологична оценка_София-Свобода

6. Доклад-изпълнени дейности- Свобода-2019

7. Доклад - изпълнени дейности - Свобода - 2020 г.

8. СОЗ - НМВ Свобода-Заповед-388-2022

9. Доклад - изпълнени дейности - Свобода - 2021 г.

10. Протоколи

11. Доклад - изпълнени дейности - Свобода - 2022 г.

12. Акт № 1785/2023 за изключителна държавна собственост

 

Находище „София-Баталова воденица“

1. Решение №35-2011-МОСВ - Баталова воденица

2. Акт №44-1997-МФ - Баталова воденица

3. Регистър съоръжения - Баталова воденица - 2023 г.

4.Заповед N РД-16/10.01.2017 г.

5. Баталова воденица - Пробонабиране

6. Балнеологична оценка

7.Решение-545-СОС-Аквапарк Възраждане

8. Разрешително за водовземане от минерална вода № 01-2019

9. Доклад-изпълнени дейности-Баталова воденица-2019

10. Доклад - изпълнени дейности - Баталова воденица - 2020 г.

11. Водоналивен кът-Баталова воденица

12. Табела-минерална вода-Баталова воденица

13. СОЗ-Баталова воденица-Заповед № РД-735-2020г

14. Доклад дейности - Баталова воденица - 2021г.

15. Доклад - изпълнени дейности - Баталова воденица - 2022 г.

16. Новина

17. Акт № 1738/2021 за изключителна държавна собственост


Находище „Банкя“

1. Мониторинг - 2020

2. Разрешително № 11610084/2021 от МОСВ за СО

3. Решение БДДР за Разрешително-НКЦ-Банкя-сондаж 3хг

4. Решение БДДР за Разрешително-Профилакториум ЕАД-Банкя

5. Разрешително от БДДР №11610096-2023г.-Банкя-Софийски имоти

6. Решение на БДДР №20-МВ-2023г. за Разрешително-Софийски имоти-Банкя

7. Балнеологична оценка № 250 от 11.09.2023 г. - сондаж № 2хг

8. СОЗ - Заповед № 528/2013 г. - на сондаж № ТК1 - "Иваняне"

9. СОЗ - Заповед № РД-732/09.09.2020 - на КЕИ, С-1ВКП, С-2кх, С-3хг, С - "Банкя Палас"

 

Находище „София-Княжево“

1. Мониротинг - 2020

2. Разрешително № 11610081/2022 - КЕИ - "СБР - НК" ЕАД

3. Заповед № РД-7от 04.01.2021-СОЗ-нах.София-Княжево

4. Балнеологична оценка №139/30.09.2019

5. Балнеологична оценка №140/30.09.2019

6. Табела-С-1ВКП-Княжево

 

Находище "Софийска котловина - 102"

УЧАСТЪК СОФИЯ-ЗАПАД

1. Решение № 19 от 12.02.2021г. на МОСВ - предоставяне на участък София-Запад на СО за срок до 2036г

2. Доклад - изпълнение дейности - "София - запад" 2021 г.

3. Доклад - изпълнение дейности - "София - запад" 2022 г.

4. Акт - ИДС - 1784/2023 Софийска котловина - участък София - Запад

 

Находище "Казичене - Равно поле" / участък "Казичене"

1. Решение № 53/2023 на СОС - Предоставяне на учатък Казичене

2. Решение №30/2023 на МОСВ - Предоставяне на участък Казичене

3. СОЗ-Казичене-Равно поле-Заповед № РД-848-2021

4.СОЗ - Заповед № РД-1149/05.12.2022г. за очевидна фактическа грешка в Заповед № РД-848/2021г. за находище на минерална вода „Казичене-Равно поле“

5. Предоставяне на находище на минерални води „Казичене-Равно поле“ на СО

6. Заповед ресурси № 318-2019г.-находище Казичене-Равно поле

7. Разрешително № 11610093/2022 г. - сондаж Р-1хг- "Ойл Трейд 78" ЕООД