Находища

Находище „София-Център“

1. Решение №30-2011-МОСВ - София-Център

2. Акт №45-1997-МФ - София-Център

3. Регистър съоръжения - София-Център

4. Заповед ресурси №313-2012-МОСВ

5. Балнеологичнаоценка №15-2014-МОСВ - София-Център

6. Табела минерална вода - София-Център

7. Заповед ресурси №966-2014-МОСВ

Изглед 1

Изглед 2

8.Заповед-ресурси_№791-2018_МОСВ

9. Доклад-изпълнени дейности-София-Център-2019

10. Доклад - изпълнени дейности - Център - 2020 г.

 

Находище „София-Железница“

1. Решение №34-2011-МОСВ - Железница

2. Акт №68-1997-МФ - Железница

3. Регистър съоръжения- Железница

4. Заповед ресурси №706-2014-МОСВ

5. Сертификат №67 / 19.01.2015 - С-1хг_МЗ

6. Сертификат №97 / 19.01.2015 - С-2хг_МЗ

7. Заповед ресурси № 132-2019г._МОСВ

8. Доклад-изпълнени дейности-Железница-2019

9. Доклад изпълнени дейности Железница -2020 г.

 

Находище „София-Лозенец“

1. Решение №36-2011-МОСВ - Лозенец

2. Акт №50-1997-МФ - Лозенец

3. Регистър съоръжения - Лозенец

4. Заповед РД-84-15.02.2016 - Лозенец

5. Доклад-изпълнени дейности-Лозенец-2019

6. Доклад - изпълнени дейности - Лозенец - 2020 г

 

Находище „София-Надежда“

1. Решение №31-2011-МОСВ - Надежда

2. Акт №53-1997-МФ - Надежда

3. Регистър съоръжения - Надежда

4. Доклад-изпълнени дейности-Надежда-2019

5. Доклад-изпълнени дейности-Надежда-2020

6. Заповед ресурси-№ 729-2021-МОСВ

 

Находище „София-Овча Купел“

1. Решение №37-2011-МОСВ - Овча купел

2. Акт №59-1997-МФ - Овча купел

3. Регистър съоръжения - Овча купел

4. Заповед ресурси №311-2012-МОСВ

5. Балнеологична оценка №14-2014-МОСВ - Овча купел

6. Потребление минерална вода - Отчет 2013

7. Потребление минерална вода - Отчет 2014

8. Потребление минерална вода - Отчет 2015

9. Потребление на минерална вода - Отчет 2016

10. Потребление на минерална вода - Отчет 2017

11. Потребление на минерална вода-Отчет 2018

12. Потребление на минерална вода-Отчет 2019

13. Доклад-изпълнени дейности-Овча купел-2019

14. Доклад - изпълнени дейности - Овча купел - 2020 г

Находище „София-Панчарево“

1. Решение №33-2011-МОСВ - Панчарево

2. Акт №71-1997-МФ - Панчарево

3. Регистър съоръжения - Панчарево

4. Заповед ресурси №314-2012-МОСВ

5. Балнеологична оценка №13-2014-МОСВ - Панчарево

6. Потребление минерална вода - Отчет 2013

7. Балнеоложка оценка №33 / 2015 - КЕИ "Гъбата"_МЗ

8. Потребление минерална вода - Отчет 2014

9. Потребление минерална вода - Отчет 2015

10. Потребление на минерална вода - Отчет 2016

11.Потребление на минерална вода - Отчет 2017

12.Заповед-ресурси_№790-2018_МОСВ

13.Потребление на минерална вода-Отчет 2018

14.Потребление на минерална вода-Отчет 2019

15.Доклад-изпълнени дейности -Панчарево-2019

16. Доклад изпълнени дейности Панчарево - 2020 г.

Находище „София-Свобода“

1. Решение №32-2011-МОСВ - Свобода

2. Акт №54-1997-МФ - Свобода

3. Регистър съоръжения - Свобода

4. Заповед РД-105-29.02.2016 - Свобода

5.Балнеологична оценка_София-Свобода

6. Доклад-изпълнени дейности- Свобода-2019

7. Доклад - изпълнени дейности - Свобода - 2020 г.

 

Находище „София-Баталова воденица“

1. Решение №35-2011-МОСВ - Баталова воденица

2. Акт №44-1997-МФ - Баталова воденица

3. Регистър съоръжения - Баталова воденица

4.Заповед N РД-16/10.01.2017 г.

5. Баталова воденица - Пробонабиране

6. Балнеологична оценка

7.Решение-545-СОС-Аквапарк Възраждане

8. Разрешително за водовземане от минерална вода № 01-2019

9. Доклад-изпълнени дейности-Баталова воденица-2019

10. Доклад - изпълнени дейности - Баталова воденица - 2020 г.

11. Водоналивен кът-Баталова воденица

12. Табела-минерална вода-Баталова воденица


Находище „Банкя“ - Водоналивен кът "Парк "Кестените"

Мониторинг

Находище „София-Княжево“

1. Мониротинг

2. Разрешително №57-МВ/17.03.2021 за водовземане от КЕИ "Бански каптаж"

3. Заповед № РД-7от 04.01.2021-СОЗ-нах.София-Княжево

 

Находище "Софийска котловина - 102"

УЧАСТЪК СОФИЯ-ЗАПАД

1. Решение № 19 от 12.02.2021г. на МОСВ - предоставяне на участък София-Запад на СО за срок до 2036г