Закриваща конференция

П О К А Н А за закриваща конференция по проект: "Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град София 2014-2020"
ПРИЛОЖЕНИЯ 1-8
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 I част
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 II част
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 III част
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 I част
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 II част
ПРИЛОЖЕНИЕ 11 I част
ПРИЛОЖЕНИЕ 11 II част
ПРИЛОЖЕНИЕ 11 III част
ПРИЛОЖЕНИЕ 11 IV част
ПРИЛОЖЕНИЕ 11 V част
ПРИЛОЖЕНИЕ 11 VI част
ПРИЛОЖЕНИЕ 12
ПРИЛОЖЕНИЕ 13 I част
ПРИЛОЖЕНИЕ 13 II част
ПРИЛОЖЕНИЕ 13 III част
ПРИЛОЖЕНИЕ 13 IV част
ПРИЛОЖЕНИЕ 13 V част
ПРИЛОЖЕНИЕ 14 I част
ПРИЛОЖЕНИЕ 14 II част
ПРИЛОЖЕНИЕ 14 III част
ПРИЛОЖЕНИЕ 15 I част
ПРИЛОЖЕНИЕ 15 II част
ПРИЛОЖЕНИЕ 15 III част
ПРИЛОЖЕНИЕ 15 IV част
ПРИЛОЖЕНИЕ 15 V част
ПРИЛОЖЕНИЕ 15 VI част
ПРИЛОЖЕНИЕ 15 VII част
ПРИЛОЖЕНИЕ 15 VIII част
ДОПЪЛНЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ДОПЪЛНЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 И 3
ДОПЪЛНЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ДОПЪЛНЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 5 I част
ДОПЪЛНЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 5 II част
ПРИЛОЖЕНИЕ I част СОС
ПРИЛОЖЕНИЕ II част СОС
ПРИЛОЖЕНИЕ III част СОС
ПРИЛОЖЕНИЕ IV част СОС
ПРИЛОЖЕНИЕ V част СОС
ПРИЛОЖЕНИЕ VI част СОС
ПРИЛОЖЕНИЕ VII част СОС
ПРИЛОЖЕНИЕ VIII част СОС
ПРИЛОЖЕНИЕ IX част СОС
ПРИЛОЖЕНИЕ X част СОС
ПРИЛОЖЕНИЕ XI част СОС
ПРИЛОЖЕНИЕ XII част СОС
ПРИЛОЖЕНИЕ XIII част СОС
ПРИЛОЖЕНИЕ XIV част СОС
ПРИЛОЖЕНИЕ XV част СОС