Решения РИОСВ - София за преценяване на необходимостта от екологична оценка

РЕШЕНИЕ ЕО-12-2014 - ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУП НА СО - ЧАСТ КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА-СХЕМА ЗА МАСОВ ГРАДСКИ РЕЛСОВ ТРАНСПОРТ ЗА ТРЕТИ МЕТРОДИАМЕТЪР НА СОФИЙСКИ МЕТРОПОЛИТЕН
РЕШЕНИЕ СО-08-ЕО-2014 - ПУП-ИПРЗ НА М. ЗОНА Г-ЦЕНТЪР, РАЙОН СРЕДЕЦ
РЕШЕНИЕ СО-34-ЕО-2014 - ПУП-ПРЗПЖК НА М. ДИАНАБАД, РАЙОН ИЗГРЕВ
РЕШЕНИЕ СО-37-ЕО-2014 - ПУП-ПРЗ НА М. В.З. КЛИСУРА-ЛАЛОВЕЦ, РАЙОН БАНКЯ
РЕШЕНИЕ СО-38-ЕО-2014 - ПУП-ПРЗ НА М. ДИМИТЪР МИЛЕНКОВ, РАЙОН ИСКЪР
РЕШЕНИЕ СО-39-ЕО-2014 - ПУП-ПРЗ НА М. АБДОВИЦА, РАЙОН ИСКЪР
РЕШЕНИЕ СО-50-ЕО 2014 - ИПРЗ ЗА УПИ III, V, VI, IX И X, OT КВ. 12, M. НПЗ ИСКЪР-ЮГ
РЕШЕНИЕ СО-51-ЕО 2014 - ПУП-ИПРЗ НА М. ЛЮЛИН 10-ТИ М. Р. - Р. СУХОДОЛСКА, РАЙОН ЛЮЛИН
РЕШЕНИЕ СО-52-ЕО 2014 - ПУП-ИПРРЗПЖК НА М. ВРЪБНИЦА 1, РАЙОН ВРЪБНИЦА
РЕШЕНИЕ СО-53-ЕО 2014 - ПУП-ИПРРЗПЖК НА М. ВРЪБНИЦА 2, РАЙОН ВРЪБНИЦА
РЕШЕНИЕ СО-55-ЕО 2014 - ПУП-ПРЗПЖК НА Ж. К. НАДЕЖДА 4, РАЙОН НАДЕЖДА
РЕШЕНИЕ СО-56-ЕО 2014 - ПУП-ПРЗПЖК НА Ж. К. НАДЕЖДА 3, РАЙОН НАДЕЖДА
РЕШЕНИЕ СО-13-ЕО 2015 - ПУП-ПРЗ НА М. ДОЛНИ БОГРОВ - СЕВЕР, РАЙОН КРЕМИКОВЦИ
РЕШЕНИЕ СО-17-ЕО 2015 - ПУП-ПРЗ ЗА М. ЯПАДЖА РАЙОН КРЕМИКОВЦИ
РЕШЕНИЕ СО-18-ЕО 2015 - ПУП-ИПРЗ ЗА НПЗ ИЛИЯНЦИ - ЗАПАД И КВ. ИЛИЯНЦИ, В ОБХВАТА НА БУЛ. РОЖЕН ОТ ЖП ЛИНИЯ БИРИМИРЦИ - ВОЛУЯК ДО СЕВЕРНА СКОРОСТНА ТАНГЕНТА, РАЙОН НАДЕЖДА
РЕШЕНИЕ СО-19-ЕО 2015 - ПУП-ПРЗ ЗА М. БАТАРЕЯ, РАЙОН КРЕМИКОВЦИ
УВЕДОМЛЕНИЕ 08-00-5930 20.07.2015 - ПУП-ИПР ЗА НОВА УЛИЦА ОТ О. Т. 38 НА УЛ. "275" ДО О. Т. 151НА БУЛ. "АКАД. ДИМИТРИЙ ЛИХАЧОВ", КВ. 51, УПИ VII-383 И УПИ XVII-1100, КВ. 51, М. "ОБЕЛЯ", КВ. 25А СТАР, РАЙОН "ВРЪБНИЦА"
УВЕДОМЛЕНИЕ 08-00-6816 27.07.2015 - ИНВЕСТИЦИОННОПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ПРОСТРАНСТВА В ЦГЧ НА ГР. СОфИЯ "ЗОНА 2", РАЙОН "СРЕДЕЦ"
РЕШЕНИЕ СО-23-ЕО 2015 - ПУП-ИПРЗ ЗА М. ЛЮЛИН 8-МИ М. Р. - БУЛ. СЛИВНИЦА, РАЙОН ЛЮЛИН
УВЕДОМЛЕНИЕ 08-00-7753 07.09.2015 - ПУП-ИПР НА БУЛ. "ВАРДАР" МЕЖДУ БУЛ. "ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ" И БУЛ. "ВЪЗКРЕСЕНИЕ", ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС НА КВ. 109, 131, 131А, 131Б И 131В ОТ М. "КРАСНА ПОЛЯНА"
РЕШЕНИЕ СО-31-ЕО 2015 - ПУП-ПРЗ ЗА М. "ИЗГРЕВ - ИЗТОК", РАЙОН "БАНКЯ" - ЧАСТ 1
РЕШЕНИЕ СО-31-ЕО 2015 - ПУП-ПРЗ ЗА М. "ИЗГРЕВ - ИЗТОК", РАЙОН "БАНКЯ" - ЧАСТ 2
РЕШЕНИЕ СО-44-ЕО 2015 - ПУП-ИПРЗ ЗА УПИ IX ОТ КВ. 1, М. "ЮЖЕН ПАРК - II ЧАСТ", РАЙОН "ТРИАДИЦА"
РЕШЕНИЕ СО-45-ЕО 2015 - ПУП-ПРЗ ЗА М. "БАН 7-8 КМ." И М. "МЛАДОСТ 1А - РАЗШИРЕНИЕ" - ПЪРВИ ЕТАП, РАЙОН "МЛАДОСТ"
РЕШЕНИЕ СО-46-ЕО 2015 - ПУП-ИПР ЗА М. "БУЛ. ИЗТОЧНА ТАНГЕНТА И ПРИЛЕЖАЩИ ТЕРИТОРИИ" ОТ СЕВЕРНА СКОРОСТНА ТАНГЕНТА ДО БУЛ. "БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ", ЧАСТИ ОТ М. "ЛЕВСКИ - ЗОНА Г", М. "ЛЕВСКИ - ЗОНА В", М. "ТРИЪГЪЛНИКА - БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ", М. "БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ - РАМКА" И М. "ЛЕТИЩЕН КОМПЛЕКС - СОФИЯ", РАЙОН "ПОДУЕНЕ" И РАЙОН "КРЕМИКОВЦИ"
РЕШЕНИЕ СО-10-ЕО 2016 - ПУП-ИПРЗ НА М. "С. БОТУНЕЦ", М. "Ж. К. БОТУНЕЦ - РАЗШИРЕНИЕ" И "Ж. К. БОТУНЕЦ", РАЙОН "КРЕМИКОВЦИ"
РЕШЕНИЕ СО-13-ЕО 2016 - ПУП-ПРЗПЖК НА М. "КВ. БОТУНЕЦ", РАЙОН "КРЕМИКОВЦИ"
РЕШЕНИЕ СО-14-ЕО 2016 - ПУП-ПРЗПЖК "ДРУЖБА 1" - I И II ЧАСТ, РАЙОН "ИСКЪР"
РЕШЕНИЕ СО-20-ЕО 2016 - ПУП-ПРЗ НА М. "КВ. БОТУНЕЦ" ГРОБИЩЕН ПАРК "ИЗТОК", РАЙОН "КРЕМИКОВЦИ"
РЕШЕНИЕ СО-41-ЕО 2016 - ПУП-ИПРЗ ЗА М. "КВ. КРЕМИКОВЦИ", РАЙОН "КРЕМИКОВЦИ"
УВЕДОМЛЕНИЕ 3403-2556 06.04.2017 - ПУП-ИПРЗ ЗА УПИ II-"ЗА УЧИЛИЩЕ" И УПИ III-"ЗА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА И СПОРТ", КВ. 256, М. "ЛОЗЕНЕЦ - I ЧАСТ", РАЙОН "ЛОЗЕНЕЦ"
РЕШЕНИЕ СО-6-EO/2018 Г. - ПУП-ПРЗ ЗА М. "КВ. БЕНКОВСКИ-РАЗШИРЕНИЕ ЗАПАД"
РЕШЕНИЕ СО-7-ЕО/2018 Г. - ПУП ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ (ПУП-ИПРЗ) ЗА М. ГОРУБЛЯНЕ, КВ. 84, 84А, 84Б, 95,96, 43, 44, 52 88, 88А, РАЙОН МЛАДОСТ
РЕШЕНИЕ СО-10-ЕО/2019 Г.
РЕШЕНИЕ СО-11-ЕО/2019 Г.
РЕШЕНИЕ СО-19-ЕО/2019 г.
РЕШЕНИЕ СО-20-ЕО/2019 Г.
РЕШЕНИЕ ЕО-2/2020 - ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЧАСТ КОМУНИКАЦИОННА-ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА - МАСОВ РЕЛСОВ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ - РАЗШИРЕНИЕ НА ЛИНИИТЕ НА "СОФИЙСКИ МЕТРОПОЛИТЕН"
РЕШЕНИЕ СО-3-ЕО/2021 Г.- ПУП - ИПРЗ НА КВ. "КНЯЖЕВО", РАЙОН "ВИТОША"
РЕШЕНИЕ № СО-4-ЕО/2021 Г. - ПУП - ПРЗ ПО РЕДА НА ЧЛ. 16 ОТ ЗУТ НА М. "ИВАНЯНЕ - РАЗШИРЕНИЕ - ИЗТОК", РАЙОН "БАНКЯ"
РЕШЕНИЕ № СО-9-ЕО/2021 Г. - ПУП - ПРЗ ЗА В.З. "РАНОВА НИВА", РАЙОН ИСКЪР
РЕШЕНИЕ №СО-11-ЕО/2021 Г. - ПУП -ИПРЗ ЗА С. КОКАЛЯНЕ И СЪСЕДНИ ВИЛНИ ЗОНИ, РАЙОН ПАНЧАРЕВО
Решение №СО-19-ЕО/2021 г. на РИОСВ за обект "ПУП-ПРЗ по реда на чл.16 от ЗУТ за част от територията на "ПЗ Илиянци-изток", район "Сердика", СО"
РЕШЕНИЕ №СО-21-ЕО/2021 - ПУП-ПРЗ ЗА М. "БАНСКИ РИД - БАЛНЕОЛОЖКА ЗОНА" И М. "БАНСКИ РИД", РАЙОН "БАНКЯ"
РЕШЕНИЕ № СО-44-ЕО/2021 Г. - ПУП - ИПРЗ ЗА УПИ II-"ЗА КОО" И УПИ III-"ЗА КОО", КВ. 35А И УЛИЦА ОТ О.Т. 742 ДО О.Т. 747 НА М. "СТУДЕНТСКИ ГРАД", РАЙОН СТУДЕНТСКИ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Обобщена справка, включваща анализ на съответствието на проекта на ИОУП 2021 г. на Столична община
РЕШЕНИЕ СО-26-ЕО/2022 Г. - ПУП - ПРЗ В ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ УПИ I-"ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО", КВ. 5А, ИПУР НА УЛ. "ИВАН ТУРГЕНЕВ" В УЧАСТЪКА ОТ О.Т.133 ДО О.Т. 111, УЛ. "КРУША ПЛАНИНА" В УЧАСТКА ОТ О.Т.155 ДО О.Т.115 И ИПР НА КОНТАКТЕН УПИ I-"ЗА ПЪРВА РАБОТНИЧЕСКА БОЛНИЦА" В КВ. 5, М. "ГГЦ-ЗОНА В 17", РАЙОН СЕРДИКА
РЕШЕНИЕ № СО-38-ЕО/2022 Г. ЗА ПУП-ИПРЗ ЗА УПИ X-43,500 "ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ И ПАРКИНГ", КВ. 11, М. "МЛАДОСТ 3", РАЙОН МЛАДОСТ
РЕШЕНИЕ № СО-69-ЕО/2022 Г. НА ПУП - ПРЗ ЗА СЪЩЕСТВУВАЩ ГРОБИЩЕН ПАРК И НЕГОВОТО РАЗШИРЕНИЕ ЗА С. БАЛША, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 02511.4621.1, 02511.4621.2, 02511.4621.3, 02511.4621.4, 02511.4621.5, 02511.4621.6 И 02511.4621.24 ПО КККР НА С. БАЛША И ПРОДЪЛЖЕНИЕТО НА УЛ. "СРЕДОРЕК" ПРИ О.Т. 154, С. БАЛША, РАЙОН "НОВИ ИСКЪР"
РЕШЕНИЕ № СО-107-ЕО/2022 НА ПУП - ИПРЗ ЗА УПИ VI-265,266,735 ЗА "ГАРАЖИ", КВ. 2В, М. "МЛАДОСТ 3", ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 68134.4083.265 И 68134.4083.266 ПО КККР НА РАЙОН "МЛАДОСТ"
РЕШЕНИЕ № СО-126-ЕО/2022 Г. ЗА ПУП-ИПРЗ И РАЗРАБОТВАНЕ НА РУП НА УПИ I-554 "ЗА ЕТАЖЕН ПАРКИНГ", УПИ V-554 "ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ" И ИЗМЕНЕНИЕ НА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ ОТ О.Т.5 ДО О.Т.7, КВ. 12Б, М. "СУХА РЕКА - ЗАПАД", ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 68134.610.2055 И 68134.610.2056, РАЙОН "ПОДУЯНЕ"
РЕШЕНИЕ № СО-17-ЕО/2023 Г. ЗА ПУП - ИПРЗ НА М. "ХАДЖИ ДИМИТЪР - ЧАСТ", КВ. 64А, УПИ III-458 И УПИ IV-457 (ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 68134.600.457 И 68134.600.458) ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВ УПИ III-458, 457 "ЗА ЕТАЖЕН ГАРАЖ", РАЙОН ПОДУЯНЕ
РЕШЕНИЕ № СО-30-ЕО/2023 Г. ЗА ПУП - ПРЗ ЗА СЪЩЕСТВУВАЩ ГРОБИЩЕН ПАРК И НЕГОВОТО РАЗШИРЕНИЕ, КВ. 18А, М. "КВ. КУРИЛО", ГР. НОВИ ИСКЪР, РАЙОН "НОВИ ИСКЪР"
РЕШЕНИЕ № СО-57-ЕО/2023 Г. ЗА ПУП - ПРЗПЖК "ОВЧА КУПЕЛ 1 - 4-И, 5-И И 6-ТИ МИКРОРАЙОН", РАЙОН ОВЧА КУПЕЛ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ПУП - ПП ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ОБЕКТ: ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ С ПСОВ И ЗАВОД ЗА МБТ С ПРОИЗВОДСТВО НА RDF-ГОРИВО КЪМ "ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ОТ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА", РАЙОН КРЕМИКОВЦИ
ПУП - ПРЗ НА СТАРИ КВ. 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 60, 62 И ЧАСТИ ОТ СТАРИ КВ. 58, 59 И 61 И ПРИЛЕЖАЩИ УЛИЦИ НА М. "ОВЧА КУПЕЛ АКТУАЛИЗАЦИЯ - ПАРК "КУКУРЯК", РАЙОН "ОВЧА КУПЕЛ", СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ПУП - ПРЗ ЗА КВ. 17, М. "ЛЕВСКИ ЗОНА Г" ПО ЧЛ. 16 ОТ ЗУТ, РАЙОН "ПОДУЯНЕ"
ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ (ПУП-ИПРЗ) В ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ УПИ VI-272 (ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 68134.4083.6150 И 68134.4083.6160), КВ. 6, М. ,,МЛАДОСТ 3", И ПРОМЯНА НА ЗАДЪНЕНА УЛИЦА ОТ О.Т.164-О.Т.165-О.Т.166-О.Т.167, КВ. 6, РАЙОН „МЛАДОСТ", СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ПУП - ПРЗ ЗА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 37914.6844.1061, 37914.6844.1062 И 37914.6844.1165 ПО КККР НА С. КОКАЛЯНЕ, РАЙОН "ПАНЧАРЕВО"
ПУП - ПРЗ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС ПО РЕДА НА ЧЛ. 22 ОТ ЗУТ НА ЧАСТ ОТ М. "Ж.К. ГОРУБЛЯНЕ 2", РАЙОН "МЛАДОСТ" - СО
ПУП-ПРЗ ПО РЕДА НА ЧЛ. 16 ОТ ЗУТ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ПОЗЕМЛЕНИТЕ ИМОТИ В КВАРТАЛИ 5 И 6, М. ,,ВИТОША - ВЕЦ СИМЕОНОВО" (М. ,,ДИПЛОМАТИЧЕСКИ РАЙОН - ,,ВОЛОКОЛАМСКО ШОСЕ" ПО ДЕЙСТВАШ ПУП), РАЗПОЛОЖЕНИ МЕЖДУ УЛ. ,,21 ВЕК", УЛ. ,,ДИМИТЪР СТРАШИМИРОВ", УЛ. ,,ПРОФ. ГЕОРГИ ЗЛАТАРСКИ" И УЛ. ,,ТОДОР КОЖУХАРОВ" И ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 68134.1600.614 И 68134.1600.613 ПО КККР, КВ. 6, М. ,,ВИТОША - ВЕЦ СИМЕОНОВО", РАЙОН „СТУДЕНТСКИ", СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ (ПУП-ПРЗ) ЗА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 11884.5965.56, 11884.5965.6, 11884.5965.7 И 11884.5964.272, С. ВОЙНЕГОВЦИ, РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“, СТОЛИЧНА ОБЩИНА И НОВА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ ПО О.Т.165Е (НОВА)-О.Т.165Ж (НОВА)-О.Т.165З (НОВА)-О.Т.165И (НОВА)-О.Т.165Л (НОВА)-О.Т.165Н (НОВА)-О.Т.165П (НОВА)-О.Т.165Р (НОВА) И НОВА УЛИЦА ПО О.Т.165Е (НОВА)-О.Т.165К (НОВА)-О.Т.165С (НОВА).
ПУП-ИПРЗ НА М. „СТОПАНСКИ ДВОР ,,КУМАРИЦА", КВ. 300, 301, 302, М. ,,ГР. НОВИ ИСКЪР, КВ. ,,АЛЕКСАНДЪР ВОЙКОВ" (КУМАРИЦА И СЛАВОВЦИ) И М. ,,ГР. НОВИ ИСКЪР, КВ. „КУМАРИЦА", КВ. 180, 182, 184, 187, 194, 195, 196, 197 И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН (ПП) НА УЛИЦА ОТ О.Т.595, М. ,,ГР. НОВИ ИСКЪР, КВ. ,,АЛЕКСАНДЪР ВОЙКОВ" (КУМАРИЦА И СЛАВОВЦИ)" ДО СОП, РАЙОН „НОВИ ИСКЪР", СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ (ПУП-ПРЗ) ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 49206.2661.20 ПО КККР, ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВ УПИ III-20- ,,ЗА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ" И НОВ УПИ IV-20 - ,,ЗА БЕЗВРЕДНО ПРОИЗВОДСТВО, СКЛАДОВЕ И ОФИСИ", КВ. 8, М. С. ,,МРАМОР", РАЙОН „ВРЪБНИЦА", СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ (ПУП-ПРЗ) ЗА М. ,,ГРОБИЩЕН ПАРК - КВ. ,,БЕНКОВСКИ", РАЙОН „СЕРДИКА"
ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ПАРК И ГРАДИНА (ПУП-ППГ) НА М. ПАРК "БОРИСОВА ГРАДИНА"
ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ (ПУП - ПРЗ) ПО РЕДА НА ЧЛ. 16 ОТ ЗУТ В СЛЕДНИЯ ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ: КВ. 51, КВ. 51А - ЧАСТИ, М. "МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ИЗТОК", РАЙОН "ТРИАДИЦА"
ПУП – ИПР НА М. „НПЗ ИСКЪР-СЕВЕР-I, II, III ЧАСТ", ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ (ПУР) НА М. ,,ЛЕТИЩЕН КОМПЛЕКС-СОФИЯ", РАЙОН „ИСКЪР" И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН (ПП) ЗА НОВА ПЪТНА ВРЪЗКА ОТ КРЪСТОВИЩЕТО НА БУЛ. ,,БРЮКСЕЛ" С УЛ. ,,ПРОДАН ТАРАКЧИЕВ" ДО „СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ", РАЙОНИ „ИСКЪР", ,,СЛАТИНА" И „КРЕМИКОВЦИ", СТОЛИЧНА ОБЩИНА