Решения РИОСВ - София за преценяване на необходимостта от екологична оценка

РЕШЕНИЕ ЕО-12-2014 - ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУП НА СО - ЧАСТ КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА-СХЕМА ЗА МАСОВ ГРАДСКИ РЕЛСОВ ТРАНСПОРТ ЗА ТРЕТИ МЕТРОДИАМЕТЪР НА СОФИЙСКИ МЕТРОПОЛИТЕН
РЕШЕНИЕ СО-08-ЕО-2014 - ПУП-ИПРЗ НА М. ЗОНА Г-ЦЕНТЪР, РАЙОН СРЕДЕЦ
РЕШЕНИЕ СО-34-ЕО-2014 - ПУП-ПРЗПЖК НА М. ДИАНАБАД, РАЙОН ИЗГРЕВ
РЕШЕНИЕ СО-37-ЕО-2014 - ПУП-ПРЗ НА М. В.З. КЛИСУРА-ЛАЛОВЕЦ, РАЙОН БАНКЯ
РЕШЕНИЕ СО-38-ЕО-2014 - ПУП-ПРЗ НА М. ДИМИТЪР МИЛЕНКОВ, РАЙОН ИСКЪР
РЕШЕНИЕ СО-39-ЕО-2014 - ПУП-ПРЗ НА М. АБДОВИЦА, РАЙОН ИСКЪР
РЕШЕНИЕ СО-50-ЕО 2014 - ИПРЗ ЗА УПИ III, V, VI, IX И X, OT КВ. 12, M. НПЗ ИСКЪР-ЮГ
РЕШЕНИЕ СО-51-ЕО 2014 - ПУП-ИПРЗ НА М. ЛЮЛИН 10-ТИ М. Р. - Р. СУХОДОЛСКА, РАЙОН ЛЮЛИН
РЕШЕНИЕ СО-52-ЕО 2014 - ПУП-ИПРРЗПЖК НА М. ВРЪБНИЦА 1, РАЙОН ВРЪБНИЦА
РЕШЕНИЕ СО-53-ЕО 2014 - ПУП-ИПРРЗПЖК НА М. ВРЪБНИЦА 2, РАЙОН ВРЪБНИЦА
РЕШЕНИЕ СО-55-ЕО 2014 - ПУП-ПРЗПЖК НА Ж. К. НАДЕЖДА 4, РАЙОН НАДЕЖДА
РЕШЕНИЕ СО-56-ЕО 2014 - ПУП-ПРЗПЖК НА Ж. К. НАДЕЖДА 3, РАЙОН НАДЕЖДА
РЕШЕНИЕ СО-13-ЕО 2015 - ПУП-ПРЗ НА М. ДОЛНИ БОГРОВ - СЕВЕР, РАЙОН КРЕМИКОВЦИ
РЕШЕНИЕ СО-17-ЕО 2015 - ПУП-ПРЗ ЗА М. ЯПАДЖА РАЙОН КРЕМИКОВЦИ
РЕШЕНИЕ СО-18-ЕО 2015 - ПУП-ИПРЗ ЗА НПЗ ИЛИЯНЦИ - ЗАПАД И КВ. ИЛИЯНЦИ, В ОБХВАТА НА БУЛ. РОЖЕН ОТ ЖП ЛИНИЯ БИРИМИРЦИ - ВОЛУЯК ДО СЕВЕРНА СКОРОСТНА ТАНГЕНТА, РАЙОН НАДЕЖДА
РЕШЕНИЕ СО-19-ЕО 2015 - ПУП-ПРЗ ЗА М. БАТАРЕЯ, РАЙОН КРЕМИКОВЦИ
УВЕДОМЛЕНИЕ 08-00-5930 20.07.2015 - ПУП-ИПР ЗА НОВА УЛИЦА ОТ О. Т. 38 НА УЛ. "275" ДО О. Т. 151НА БУЛ. "АКАД. ДИМИТРИЙ ЛИХАЧОВ", КВ. 51, УПИ VII-383 И УПИ XVII-1100, КВ. 51, М. "ОБЕЛЯ", КВ. 25А СТАР, РАЙОН "ВРЪБНИЦА"
УВЕДОМЛЕНИЕ 08-00-6816 27.07.2015 - ИНВЕСТИЦИОННОПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ПРОСТРАНСТВА В ЦГЧ НА ГР. СОфИЯ "ЗОНА 2", РАЙОН "СРЕДЕЦ"
РЕШЕНИЕ СО-23-ЕО 2015 - ПУП-ИПРЗ ЗА М. ЛЮЛИН 8-МИ М. Р. - БУЛ. СЛИВНИЦА, РАЙОН ЛЮЛИН
УВЕДОМЛЕНИЕ 08-00-7753 07.09.2015 - ПУП-ИПР НА БУЛ. "ВАРДАР" МЕЖДУ БУЛ. "ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ" И БУЛ. "ВЪЗКРЕСЕНИЕ", ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС НА КВ. 109, 131, 131А, 131Б И 131В ОТ М. "КРАСНА ПОЛЯНА"
РЕШЕНИЕ СО-31-ЕО 2015 - ПУП-ПРЗ ЗА М. "ИЗГРЕВ - ИЗТОК", РАЙОН "БАНКЯ" - ЧАСТ 1
РЕШЕНИЕ СО-31-ЕО 2015 - ПУП-ПРЗ ЗА М. "ИЗГРЕВ - ИЗТОК", РАЙОН "БАНКЯ" - ЧАСТ 2
РЕШЕНИЕ СО-44-ЕО 2015 - ПУП-ИПРЗ ЗА УПИ IX ОТ КВ. 1, М. "ЮЖЕН ПАРК - II ЧАСТ", РАЙОН "ТРИАДИЦА"
РЕШЕНИЕ СО-45-ЕО 2015 - ПУП-ПРЗ ЗА М. "БАН 7-8 КМ." И М. "МЛАДОСТ 1А - РАЗШИРЕНИЕ" - ПЪРВИ ЕТАП, РАЙОН "МЛАДОСТ"
РЕШЕНИЕ СО-46-ЕО 2015 - ПУП-ИПР ЗА М. "БУЛ. ИЗТОЧНА ТАНГЕНТА И ПРИЛЕЖАЩИ ТЕРИТОРИИ" ОТ СЕВЕРНА СКОРОСТНА ТАНГЕНТА ДО БУЛ. "БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ", ЧАСТИ ОТ М. "ЛЕВСКИ - ЗОНА Г", М. "ЛЕВСКИ - ЗОНА В", М. "ТРИЪГЪЛНИКА - БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ", М. "БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ - РАМКА" И М. "ЛЕТИЩЕН КОМПЛЕКС - СОФИЯ", РАЙОН "ПОДУЕНЕ" И РАЙОН "КРЕМИКОВЦИ"
РЕШЕНИЕ СО-10-ЕО 2016 - ПУП-ИПРЗ НА М. "С. БОТУНЕЦ", М. "Ж. К. БОТУНЕЦ - РАЗШИРЕНИЕ" И "Ж. К. БОТУНЕЦ", РАЙОН "КРЕМИКОВЦИ"
РЕШЕНИЕ СО-13-ЕО 2016 - ПУП-ПРЗПЖК НА М. "КВ. БОТУНЕЦ", РАЙОН "КРЕМИКОВЦИ"
РЕШЕНИЕ СО-14-ЕО 2016 - ПУП-ПРЗПЖК "ДРУЖБА 1" - I И II ЧАСТ, РАЙОН "ИСКЪР"
РЕШЕНИЕ СО-20-ЕО 2016 - ПУП-ПРЗ НА М. "КВ. БОТУНЕЦ" ГРОБИЩЕН ПАРК "ИЗТОК", РАЙОН "КРЕМИКОВЦИ"
РЕШЕНИЕ СО-41-ЕО 2016 - ПУП-ИПРЗ ЗА М. "КВ. КРЕМИКОВЦИ", РАЙОН "КРЕМИКОВЦИ"
УВЕДОМЛЕНИЕ 3403-2556 06.04.2017 - ПУП-ИПРЗ ЗА УПИ II-"ЗА УЧИЛИЩЕ" И УПИ III-"ЗА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА И СПОРТ", КВ. 256, М. "ЛОЗЕНЕЦ - I ЧАСТ", РАЙОН "ЛОЗЕНЕЦ"
РЕШЕНИЕ СО-6-EO/2018 Г. - ПУП-ПРЗ ЗА М. "КВ. БЕНКОВСКИ-РАЗШИРЕНИЕ ЗАПАД"
РЕШЕНИЕ СО-7-ЕО/2018 Г. - ПУП ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ (ПУП-ИПРЗ) ЗА М. ГОРУБЛЯНЕ, КВ. 84, 84А, 84Б, 95,96, 43, 44, 52 88, 88А, РАЙОН МЛАДОСТ
РЕШЕНИЕ СО-10-ЕО/2019 Г.
РЕШЕНИЕ СО-11-ЕО/2019 Г.
РЕШЕНИЕ СО-19-ЕО/2019 г.
РЕШЕНИЕ СО-20-ЕО/2019 Г.
РЕШЕНИЕ ЕО-2/2020 - ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЧАСТ КОМУНИКАЦИОННА-ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА - МАСОВ РЕЛСОВ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ - РАЗШИРЕНИЕ НА ЛИНИИТЕ НА "СОФИЙСКИ МЕТРОПОЛИТЕН"
РЕШЕНИЕ СО-3-ЕО/2021 Г.- ПУП - ИПРЗ НА КВ. "КНЯЖЕВО", РАЙОН "ВИТОША"
РЕШЕНИЕ № СО-4-ЕО/2021 Г. - ПУП - ПРЗ ПО РЕДА НА ЧЛ. 16 ОТ ЗУТ НА М. "ИВАНЯНЕ - РАЗШИРЕНИЕ - ИЗТОК", РАЙОН "БАНКЯ"
РЕШЕНИЕ № СО-9-ЕО/2021 Г. - ПУП - ПРЗ ЗА В.З. "РАНОВА НИВА", РАЙОН ИСКЪР
РЕШЕНИЕ №СО-11-ЕО/2021 Г. - ПУП -ИПРЗ ЗА С. КОКАЛЯНЕ И СЪСЕДНИ ВИЛНИ ЗОНИ, РАЙОН ПАНЧАРЕВО
Решение №СО-19-ЕО/2021 г. на РИОСВ за обект "ПУП-ПРЗ по реда на чл.16 от ЗУТ за част от територията на "ПЗ Илиянци-изток", район "Сердика", СО"
РЕШЕНИЕ №СО-21-ЕО/2021 - ПУП-ПРЗ ЗА М. "БАНСКИ РИД - БАЛНЕОЛОЖКА ЗОНА" И М. "БАНСКИ РИД", РАЙОН "БАНКЯ"
РЕШЕНИЕ № СО-44-ЕО/2021 Г. - ПУП - ИПРЗ ЗА УПИ II-"ЗА КОО" И УПИ III-"ЗА КОО", КВ. 35А И УЛИЦА ОТ О.Т. 742 ДО О.Т. 747 НА М. "СТУДЕНТСКИ ГРАД", РАЙОН СТУДЕНТСКИ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА