ЗЕЛЕНИЯТ ПРЕХОД НА ГАРИТЕ: ПРОЕКТ ОТ ПРОЕКТИ

Доклад Зеленият преход на Гарите: Проект от проекти


изготвен от ГРАДОСКОП
Теодора Стефанова, Павел Янчев, Ина Вълканова,
Адрияна Михайлова, Георги Николов, Георги Янакиев,
Иво Димитров, Мария Петкова, Камен Ников,
Тодор Тодоров, Теодоси Ставрев, Даяна Грозданова
Фотографии: Михаил Новаков
Сдружение ‘Градоскоп’
Двигател за градско преобразуване
София 1000, улица Хан Крум 3
e-mail: hello@gradoscope.com
website: www.gradoscope.com
по проект Зеленият преход на Гарите: Форум 29.09-1.10.22,
финнсиран от
EIT - European Institute of Innovation and Technology, Urban Mobility Kic
website: www.eiturbanmobility.eu
Европейски институт по иновации и технологии,
направление Градска мобилност
Нов Европейски Баухаус, структура на Европейския съюз
Ноември 2022 София, България

NEW GREENWAYS FOR OLD RAILWAYS: PROJECT OF PROJECTS