Студентски конкурс ЖИВА ВОДА, проведен в рамките на проект УРБиНАТ

ПЪРВО място

Участник 5: Тезийска и Филипов - Магдалена Терзийска, Валентин Филипов; специалност: Арх; УАСГ

ТАБЛО 1

ТАБЛО 2

ВТОРО място

Участник 2: Ралица Иванова; специалност: Арх; ВСУ "Л. Каравелов"

ТАБЛО 1

ТАБЛО 2

 

ТРЕТО място

Участник 4: Станислав Устуянов; специалност: Арх; УАСГ

ТАБЛО 1

ТАБЛО 2

 

НАГРАДА НА ПУБЛИКАТА

Участник 1: Creative Visions - Александър Прегьов, Фати Тахчиева, Дария Георгиева, Виктория Иванова; специалност: ЛАЛП, Арх, ССС; УАСГ

ТАБЛО 1

ТАБЛО 2

 

Участник 3: Екатерина Стоянова; специалност: Арх; ВСУ "Л. Каравелов"

ТАБЛО 1

ТАБЛО 2

Участник 6: PKVK Architects - Петър Чолаков, Камелия Кирилова, Виктория Книжарова, Кристина Милкова; специалност: Арх; ВСУ "Л. Каравелов"

ТАБЛО 1

ТАБЛО 2