Дирекция "Контрол и мониторинг"

Обща информация

Функции

ДИРЕКТОР:  

Елена Василева - ет. 3, ст. 307, тел. 9238-339, email: evasileva@sofia-agk.com

Състав:

  • ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ: Людмила Илиева – ет. 3, тел. 9238-220, email: lilieva@sofia-agk.com
  • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: арх. Наско Петков - ет. 3, ст. 312, тел. 9238-341; email: npetkov@sofia-agk.com
  • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: урб. Сара Димитрова - ет. 3, ст. 308, тел. 9238-355; email: satanasova@sofia-agk.com
  • СТАРШИ ЕКСПЕРТ: Тереза Костова - ет. 2, ст. 212, тел. 9238-258; email: tkostova@sofia-agk.com
  • МЛАДШИ ЕКСПЕРТ: Деяна Ангелова - ет. 4, ст. 413, тел. 9238-212, email: dangelova@sofia-agk.com
  • МЛАДШИ ЕКСПЕРТ: арх. Даня Цивнева - партер, стая 1,2 и 3, тел. 9238-247