Дирекция "Контрол и мониторинг"

Обща информация

Функции

ДИРЕКТОР:  

Елена Василева - ет. 3, ст. 307, тел. 9238-339, email: evasileva@sofia-agk.com

Състав:

  • ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ: Людмила Илиева – ет. 3, тел. 9238-220, email: lilieva@sofia-agk.com
  • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: урб. Сара Атанасова - ет. 3, ст. 308, тел. 9238-355; email: satanasova@sofia-agk.com
  • СТАРШИ ЕКСПЕРТ: Тереза Костова - ет. 2, ст. 212, тел. 9238-258; email: tkostova@sofia-agk.com
  • МЛАДШИ ЕКСПЕРТ: Деяна Ангелова - ет. 3, ст. 308, тел. 9238-355, email: dangelova@sofia-agk.com
  • СТАРШИ ЕКСПЕРТ: инж. Васиола Бешкова - ет. 2, ст. 212, тел. 9238-264, email: vbeshkova@sofia-agk.com