Отдел "Публични пространства"

 

Обща информация

ул. "Сердика" N 5, етаж 1, 2 и 3
Приемно време:

Четвъртък от 13:00 – 17:00 часа

е-Портал приемно време

     
     

       Състав:

  • НАЧАЛНИК ОТДЕЛ: урб. Полина Стефанова - партер, стая 1,2 и 3, тел. 9238-324, email: pstefanova@sofia-agk.com
  • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: урб. Диана Карагуйска - партер, стая 1,2 и 3, тел. 9238-324, email: dkaraguiska@sofia-agk.com
  • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: арх. Елена Герова - партер, стая 1,2 и 3, тел. 9238-324, email: egerova@sofia-agk.com
  • СТАРШИ ЕКСПЕРТ: арх. Свитлана Савчева - партер, стая 1, 2 и 3, тел. 9238-247
  • МЛАДШИ ЕКСПЕРТ: урб. Вероника Кънева - партер, стая 1, 2 и 3