Отдел "Благоустройствени дейности"

Обща информация

 


Състав

       
  • НАЧАЛНИК ОТДЕЛ: ланд. арх. Елица Мирчева - ет. 2, ст. 212, тел. 9238-376, 9238 -253; email: emircheva@sofia-agk.com
  • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: /минерални води/ инж. Ваня Николова - ет. 2, ст. 211, тел. 9238-208
  • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: /ЕЛ/ инж. Красимира Календерова - ет. 2, ст. 212, тел. 988-29-93; тел. 9238-209, email: kkalenderova@sofia-agk.com
  • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: /ОВ/ инж. Мариана Савова - ет. 2, ст. 212, тел. 988-29-93, тел. 9238-209, email: msavova@sofia-agk.cоm
  • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: инж. Венелин Шъков - ет. 2, ст. 212, тел. 9238-305, email: vshakov@sofia-agk.com
  • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: инж. Ивет Йончева - ет. 2, ст. 212, тел. 9238-347; email: igancheva@sofia-agk.com
  • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: инж. Климентина Кирилова - ет. 2, ст. 212, тел. 9238-347, email: kkirilova@sofia-agk.com
  • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: ланд. арх. Мая Тренчева - ет. 2, ст. 212а, тел. 9238-356, email: mtrencheva@sofia-agk.com
  • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: ланд. арх. Еленица Милушева - ет. 2, ст. 212а, тел. 9238-356, email: emilusheva@sofia-agk.com