Правилник за прилагане на Закона за одобрение и приложение на Общия градоустройствен план на София от 26.04.2002г. (ПМС на Министерски съвет № 80/15.04.2002г.)