СТАНДАРТИ към Наредба за градската среда на Столична община, приета с Решение 629 № по т. 4, обявено на 23.12.2020 г.

Решение 629 № по т. 4, обявено на 23.12.2020 г.

Приложение

Приложение 1
Приложение № 2 - Зониране

Приложение № 3 - Взаимовръзка на различните зони
Приложение № 4 -ШРИФТ НА ТЕРИТОРИЯТА НАСТОЛИЧНА ОБЩИНА
Приложение № 5 - УКАЗАНИЯ И НАСОКИ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ НА УЛИЧНИ ТАБЕЛИ В ГРАД СОФИЯ
Приложение № 6 - УКАЗАНИЯ И НАСОКИ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ И ЦВЕТНО РЕШЕНИЕНА ТУРИСТИЧЕСКА НАВИГАЦИЯ В ГРАД СОФИЯ

Приложение № 7 - I-ва част - ПРОЕКТ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ НА ФАСАДИТЕ В ЗОНА 2 НА ЦГЧ
Приложение № 7 - II-ра част - ПРОЕКТ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ НА ФАСАДИТЕ В ЗОНА 2 НА ЦГЧ
Приложение № 7 - III-та част - ПРОЕКТ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ НА ФАСАДИТЕ В ЗОНА 2 НА ЦГЧ

 

Стандарт за настилки