ЖИЛИЩНО-ТЪРГОВСКА СГРАДА, БИВШЕ ДОХОДНО ЗДАНИЕ НА БРАТЯ БИТРАКОВИ

ЖИЛИЩНО-ТЪРГОВСКА СГРАДА, БИВШЕ ДОХОДНО ЗДАНИЕ НА БРАТЯ БИТРАКОВИ

Архитектурно-строителна НКЦ, декларирана с писмо № 1787 / 21.05.1976 г.
ул. „Пиротска“ / ъгъла с бул. „Драгоман“ (сега ул. „Ст. Стамболов“)
Зона на Старите пазарища
Проект за къща на Иван, Евтим и Методи Битракови
Проектант арх. Е. Малодонов, 1911 г.
Туш на инженерно платно, оригинал, добро качество

Проектираната през 1911 г. доходна сграда има ъглово разположение в парцела и формира силуета на застрояването по двете улици. Тя се състои от три секции със самостоятелни входове, приземен етаж с магазини и два жилищни етажа. Плановата схема е коридорна, а конструктивната система – смесена. Архитектурата е в духа на неокласиката с вертикално членение от пиластри, рустициран партер, ажурни парапети по балкони и декоративно обрамчване около прозорци.


   ФАЙЛ:

  proekt.pdf съдържащ:

  o   План основи и зимници, М 1:100
  o   План партер, М 1:100
  o   План 1 и 2 етаж, М 1:100
  o   Вертикални разрези, 2 бр., М 1:100
  o   Фасади, 2 бр., М 1:100
  o   Ситуация, М 1:250