Пешеходни надлези над Софийски околовръстен път- август 2017 г.

105 - ПЪРВО МЯСТО

ПРОЕКТ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

 

106 - ВТОРО МЯСТО

ПРОЕКТ

АРХИТЕКТУРНА ЗАПИСКА

ЗАПИСКА ЧАСТ ПЪТНА

ЗАПИСКА КОНСТРУКЦИИ

КСС

 

101 - ТРЕТО МЯСТО

ПРОЕКТ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КСС

 

102

ПРОЕКТ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КСС

 

103

ПРОЕКТ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

 

104

ПРОЕКТ

КСС

 

107

ПРОЕКТ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КСС

 

СНИМКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ОБЕКТ "ПЕШЕХОДНИ НАДЛЕЗИ НАД СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ", ИЗПЪЛНЕНИ ПО ПРОЕКТ НА "ИРКОН" ООД

автор: © Калин Панчев

ЙАФ България - Пешеходен надлез на околовръстно шосе (1)

ЙАФ България - Пешеходен надлез на околовръстно шосе (2)

ЙАФ България - Пешеходен надлез на околовръстно шосе (3)

ЙАФ България - Пешеходен надлез на околовръстно шосе (4)

ЙАФ България - Пешеходен надлез на околовръстно шосе (5)

ЙАФ България - Пешеходен надлез на околовръстно шосе (6)

ЙАФ България - Пешеходен надлез на околовръстно шосе (7)

ЙАФ България - Пешеходен надлез на околовръстно шосе (8)

ЙАФ България - Пешеходен надлез на околовръстно шосе (9)

ЙАФ България - Пешеходен надлез на околовръстно шосе (10)

ЙАФ България - Пешеходен надлез на околовръстно шосе (11)