Обемно-пространствена концепция и идеен проект за реконструкция и преустройство на съществуваща сграда Топлоцентралата на НДК в Център за изкуства и култура - май 2017 г.

 

 

138 - I МЯСТО

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ

 

159-II МЯСТО

ЗАПИСКА

ПРОЕКТИ

 

115-III МЯСТО

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ

 

101

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ

 

102

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ

 

103

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ

 

104

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ

 

105

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ

 

106

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ

 

107

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ

 

108

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ

 

109

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ

 

110

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ

 

111

ЗАПИСКА

112

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ

 

113

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ

 

114

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ

 

116

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ

 

117

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ

 

118

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ


119

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ

 

120

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ

 

121

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ

 

122

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ

 

123

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ


124

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ

 

125

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ

 

126

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ

 

127

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ


128

ПРОЕКТ

 

129

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ

 

130

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ

 

131

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ

 

132

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ

 

133

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ

 

134

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ

 

135

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ

 

136

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ

 

137

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ

 

139

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ

 

140

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ

 

141

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ

 

142

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ

 

143

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ

 

144

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ

 

145

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ

 

146

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ

 

147

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ

 

148

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ

 

149

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ

 

150

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ

 

151

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ

 

152

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ


153

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ

 

154

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ

 

155

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ

 

156

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ

 

157

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ

 

158

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ

 

160

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ

 

 

 

161

ЗАПИСКА

ПРОЕКТ

 

СНИМКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ОБЕКТ: Обемно-пространствена концепция и идеен проект  за реконструкция и преустройство на съществуваща сграда Топлоцентралата на НДК в Център за изкуства и култура