Вторичен градски център – Зона „Централна гара“ – София - юни 2018 г.