Отдел "Правно обслужване и процесуално представителство''

Обща информация

Функции

Състав

  • НАЧАЛНИК ОТДЕЛ: Емилия Боянска - ул.''Сердика'' № 5, партер, тел: 9238 290, email: eboianska@sofia-agk.com
  • ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ: Изабела Юрукова - ул.''Сердика'' № 5, партер, тел: 9238 291, email: iiurukova@sofia-agk.com
  • ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ: Калина Лазова - ул.''Сердика'' № 5, партер, тел: 9238 295, email: klazova@sofia-agk.com
  • ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ: Траян Живков - ул.''Сердика'' № 5, партер, тел: 9238 296, email: tjivkov@sofia-agk.com
  • ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ: Рая Иванова - ул.''Сердика'' № 5, партер, email: rivanova@sofia-agk.com