Темплейти за графично оформяне при изработване на подробни устройствени планове и техни изменения.

Графично съдържание М1_500 - DWG

АНТЕТКА М1_500

Графично съдържание М 1_500

РАМКИ ЗА ПЕЧАТ ПО БАЗОВИ ТИПОРАЗМЕРИ ЗА М1_500

 

Графично съдържание М1_1000 - DWG

АНТЕТКА М1_1000

Графично съдържание М 1_1000

РАМКИ ЗА ПЕЧАТ ПО БАЗОВИ ТИПОРАЗМЕРИ ЗА М1_1000

 

Графично съдържание - PDF

М 1_1000 Графично съдържание А3 - лист 1

М 1_1000 Графично съдържание А3 - лист 2

М 1_1000 Графично съдържание А3 - лист 3

М 1_1000 Графично съдържание А3 - лист 4

 

Мотивирано ПУП-ИПРЗ и РУП - DWG

1 Скица-предложение за допускане до ПУП-ИПРЗ М1_1000 - Вариант 1

2 Скица-предложение за допускане до ПУП-ИПРЗ М1_1000 - Вариант 2

3 ПУП - ИПРЗ и ТАБЛИЦА M1_1000 - Вариант 1

4 ПУП - ИПРЗ и ТАБЛИЦА M1_1000 - Вариант 2-new

5 РУП М1_500 - Вариант 1

6 РУП М1_500 - Вариант 2

7 СИЛУЕТИ И РАЗРЕЗИ М1_500

8 ПУП - ИПР M1_1000

 

Мотивирано ПУП-ИПРЗ и РУП - PDF

1 Скица-предложение за допускане до ПУП-ИПРЗ М1_1000 - Вариант 1

2 Скица-предложение за допускане до ПУП-ИПРЗ М1_1000 - Вариант 2

3 ПУП - ИПРЗ и ТАБЛИЦА M1_1000 - Вариант 1

4 ПУП - ИПРЗ и ТАБЛИЦА M1_1000 - Вариант 2

5 РУП М1_500 - Вариант 1

6 РУП М1_500 - Вариант 2

7 СИЛУЕТИ И РАЗРЕЗИ М1_500

8 ПУП - ИПР M1_1000

 

Задание за ПРЗ

Записка ПУП