АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РЕЗЕРВАТ "СЕРДИКА-СРЕДЕЦ" И ОХРАНИТЕЛНИ ЗОНИ