2019

ДАТАДНЕВЕН РЕД
ПРОТОКОЛ НА ОЕСУТ
23.01.2019

„Изработване на проект за комуникационно-транспортна схема за НПЗ „Хладилника-Витоша”, район „Лозенец”

МАТРИАЛИ

Протокол

02.04.2019

09.04.2019

Разглеждане на варианти за ограничители на трамвайното трасе на ул. „Граф Игнатиев” – част от обект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр. София - зона 2“.

МАТЕРИАЛИ

Протокол
11.06.2019

Проект на подробен комуникационно-транспортен план за „Източна тангента” в участъка от бул. „Ботевградско шосе” до бул. „Шипченски проход” – вариант на пътен възел към Летище София със съобразяване на трасето на „Товарна тангента”.

МАТЕРИАЛИ

Протокол
02.10.2019

Проект за Обемно-устройствено проучване и концепция за изменение на подробния устройствен план на кв. 91, 92, 93, част от кв. 79 и прилежащи улици, м. „Главен градски център – зона В-15”, Столична община

МАТЕРИАЛИ

Протокол
09.10.2019

Укрепване на активни свлачища с рег. N SOF46.02659-36 и рег. N SOF46.02659-13 - гр. Банкя между ул. "Жан дьо Лафонтен";

Инженерно-геоложко зониране със схема по чл. 108 от ЗУТ на територията на с. Кокаляне - м. "в.з. Кокалянски ханчета", второ разширение на "в.з. Кокалянски ханчета" и м. "в.з. Михово блато" към проект за ПУП-ИПРЗ на с. Кокаляне, район "Панчарево".

МАТЕРИАЛИ

Протокол