Новини

липсва
След две съдебни инстанции усилията на Столична община за възстановяване експлоатационното състояние на кабинковите и въжени линии на територията на Природен парк „Витоша“ се увенчава с успех След две съдебни инстанции усилията на Столична община и в частност на главния архитект на СО за възстановяване експлоатационното състояние на кабин...
липсва
Архитектурен конкурс за изработване на проект за възстановяване на Мемориала на загиналите войници от Първи пехотен софийски полк и Шести пехотен търновски полк Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство“ в изпълнение на решение № 374 от 25.05.2023 г. на Столичния общински съвет обяви ...
липсва
ОДОБРЕН ПУП ЗА ПАРК „СВЕТИИ БЪЛГАРСКИ“ В КВ. „ВИТОША ВЕЦ СИМЕОНОВО“, РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“ Със заповед № САГ23-РА50-333/26.10.2023г. на Главния архитект на СО се одобри подробен устройствен план /ПУП/, с който се създава урегулиран позе...
липсва
Столична община завърши работата по актуализацията на недвижимите културни ценност в Зона „Г-14“ – Запад   В рамките на цялостната политика, провеждана от Столична община по отношение опазването на недвижимото културно наследство, е разработена ...
липсва
НОВО: Дигитален архив на подробни устройствени планове   От днес на електронния портал на Направление „Архитектура и градоустройство“ е публикуван нов регистър: „Дигитален архив - изменения на подробни...
липсва
ПРИЕТ ПУП ЗА ЧАСТ ОТ М. „МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ – ИЗТОК“, КОЙТО ПРЕДВИЖДА ИМОТ ЗА УЧИЛИЩЕ И ДЕТСКА ГРАДИНА На 17 октомври 2023г., на заседание на Общинския експертен съвет по устройство на територията се прие Подробен устройствен план /ПУП/ по реда на чл....
липсва
ПРИЕ СЕ ПКТП НА ТРАСЕ ЗА ВЕЛОСИПЕДНА И ПЕШЕХОДНА АЛЕЯ ПО ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА РЕКА СЛАТИНСКА На 11.10.2023г., на заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията в разширен състав се прие подро...
липсва
Акция по премахване на строежи от Столична община       Акция по премахване на незаконни, опасни строежи и преместваеми обекти протече от началото на м. юли до момента в София. Принудително са из...
липсва
НОВИ СЛОЕВЕ В ЕЛЕКТРОННИЯ ПОРТАЛ НА НАГ От 07.10.2023 г. в електронния портал на Направление „Архитектура и градоустройство“ са добавени нови слоеве, съдържащи следната информация: •...
липсва
84 % повече обработени административни преписки в срок показва анализ на дирекция „Контрол и мониторинг“ През 2022 г. от дирекция „Контрол и мониторинг“ бяха разработени нови правила, свързани с разпределението на задачите и организацията на работния пр...
липсва
Столична община разработва проекти за оформяне на фасадите по бул. „Княгиня Мария Луиза“ и ул. „Екзарх Йосиф“                 В изпълнение на изискванията на Наредбата за градската среда в Столична община Направление „Архитектура и градоустройство“ възл...
липсва
Столична община подаде кандидатурите си в процедурата „Концепции за интегрирани териториални инвестиции“   В рамките на определения от Министерство на регионалното развитие и благоустройството срок – 27 септември т. г. Столична община успешно подаде ...
липсва
Одобрени са проекти за реставрация на фасадите на Народния театър „Иван Вазов“   Главният архитект на Столична община Здравко Здравков издаде разрешение за строеж за изпълнение на фасадно художествено осветление и за реставра...
липсва
Напредва работата по Програма „Културно наследство“ на Столична община Направление „Архитектура и градоустройство“ възложи изготвянето на инвестиционните проекти за една от емблематичните сгради, включени в Програма „К...
липсва
Стартира акция по премахване на незаконни кабели в София От началото на м. август започнаха действия по физическо премахване на незаконни кабелни линии по фасади на сгради на територията на София-град. ...
липсва
ОДОБРЕН ПУП НА ЧАСТ ОТ М. „ГЕО МИЛЕВ-ПОДУЕНЕ-РЕДУТА“ ПО РЕДА НА ЧЛ. 16 ОТ ЗУТ И ОБОСОБЯВАНЕ НА НОВА ЗОНА ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ На 27.07.2023г. на заседание на Столичния общински съвет се одобри проекта на подробен устройствен план (ПУП) – ПРЗ по реда на чл. 16 от ЗУТ за кв. ...
липсва
Столичният общински съвет прие изменения в Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община. Проектът за изменение е изработен от работна група, съставена от специалисти от администрацията, представители на професионалната и академична общн...
липсва
Започна изграждането на „Зеления коридор на здравето“ в район „Надежда“ Днес с водосвет и тържествена церемония започнаха строителните дейности по изграждането на „Зеления коридор на здравето в район „Надежда“. На съ...
липсва
СПЕЦИАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА ПРОДЪЛЖЕНИЕТО НА МЕТРОТО В ГР. СОФИЯ ОТ МЕТРОСТАНЦИЯ “ВИТОША“ ДО М. “СТУДЕНТСКИ ГРАД“ С ТРИ НОВИ МЕТРОСТАНЦИИ На заседание на Специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията в разширен състав се прие предварителния проект н...
липсва
ОДОБРЕН ПУП-ПРЗЖК НА М. „ОВЧА КУПЕЛ 1 – 4ТИ, 5ТИ И 6ТИ М. Р.“ ПО РЕДА НА ЧЛ. 22, АЛ. 8 ОТ ЗУТ На 13.07.2023г. на заседание на Столичния общински съвет се одобри Подробен устройствен план – План за регулация и режим на застрояване за прест...
липсва
Приета е Наредбата за проучване, анализ и симулация на транспортното обслужване в Столична община На проведеното днес заседание на Столичния общински съвет единодушно бе приета Наредбата за проучване, анализ и симулация на транспортното обслужва...
липсва
Председателят на СОС: Премахваме още 11 незаконни обекта в район „Изгрев“ За една година по новите правила общината е премахнала над 400 незаконни обекта Председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев, главн...
липсва
22394 налични документа в Е-регистър "Градоустройствени заповеди" Анализ на ефективността на   Единна информационна система за изготвяне на административни актове на Столична община – градоустройствени заповеди ...
липсва
Напредва работата по Зеления коридор на здравето в район „Надежда“ През изминалата седмица влязоха в сила издадените от главния архитект на Столична община арх. Здравко Здравков разрешения за строеж за изграждането ...
липсва
Методика за почистване на типови повърхности в градската среда По възлагане на Направление „Архитектура и градоустройство“ и в изпълнение на решение № 94 от 09.02.2023 г. на Столичния общински съвет е разработ...
липсва
ЗАДАНИЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МЕМОРИАЛА НА ЗАГИНАЛИТЕ ВОЙНИЦИ ОТ ПЪРВИ И ШЕСТИ СОФИЙСКИ ПЕХОТНИ ПОЛКОВЕ На 26 април 2023 г. по инициатива на Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство” в сградата на Съюза на архитектите в България се ...
липсва
ДИСКУСИЯ ПО ПРОЕКТ НА ЗАДАНИЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МЕМОРИАЛА НА ЗАГИНАЛИТЕ ВОЙНИЦИ ОТ ПЪРВИ И ШЕСТИ СОФИЙСКИ ПЕХОТНИ ПОЛКОВЕ Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство” организира среща за обсъждане на проект на задание за възстановяване на Мемориала н...
липсва
Столична община направи поредната стъпка за спасяването на къщата на Гешов Новият подробен план предвижда запазване на къщата в автентичния й вид. Къщата на Гешов на бул. „Патриарх Евтимий“ №7 да бъде запазена в авте...
липсва
С 85% повече са обработените преписки в срок от дирекция „Териториално планиране“ през 2022 г. Дигитализацията на административните процеси е един от основните приоритети на Направление „Архитектура и градоустройство“, Столична община. На 01...
липсва
Промени в политиката по отчуждаване на имоти в Столична община Направление „Архитектура и градоустройство“ съвместно с Общинско предприятие „Софияплан“ стартираха серия от проучвания, свързани с проблеми...
липсва
Техническа профилактика на сондаж за минерална вода № 6хг - находище "София - Баталова воденица" на 20.02.2023 г. УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, Уведомявам ви, че във връзка с провеждане на техническа профилактика на водовземното съоръжение (сондаж № 6хг от находище „Баталов...
липсва
Направление “Архитектура и градоустройство”, съвместно с районните администрации, премахнаха 1274 незаконни гаража от територията на Столична община Главният архитект на Столична община арх. Здравко Здравков е издал 1105 бр. заповеди за премахване на незаконосъобразно поставени гаражни клетки на...
липсва
Зеленият преход на Гарите Целта на инициативата Зеленият преход на гарите е да демонстрира потенциала за съживяване на неактивните железопътни територии и сградите върху тере...
липсва
Направление “Архитектура и градоустройство”-СО състави Акт за установяване на административно нарушение на лицето извършило незаконна сеч в парк Борисова градина Екипи на общинска полиция ще извършват периодични обходи на терена около къпалнята „Мария Луиза“, в който вчера беше констатирано нерегламентирано...
липсва
Столична община иска да получи за ползване и управление минералните води в Казичене На заседанието си, проведено на 26 януари 2023 г. Столичния общински съвет прие решение, с което дава съгласие Кмет ът на Столична община да п...
липсва
Проектно предложение на Столична община – възстановяване на изоставено речно градско пространство в кв. Манастирски ливади-изток в духа на „Новия европейски Баухаус“ На днешното заседание на Столичния общински съвет се прие доклад, внесен от Председателя на Столичния общински съвет и Главния архитект на Сто...
липсва
Удължен е срокът на схемите за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти върху терени общинска собственост С цел намаляване на административните процедури и облекчаване на гражданите и фирмите със заповед N РА50-13/11.01.2023 г. на Главния архитект на...
липсва
НОВО: Добавени са два нови слоя в електронния портал на НАГ За да се информирате относно пределно допустимите параметри на устройствените зони, отбелязани със звездичка в действащия ОУП на СО (детайлно пос...
липсва
УДЪЛЖЕН Е СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ЗАДАНИЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МЕМОРИАЛА НА ЗАГИНАЛИТЕ ВОЙНИЦИ ОТ ПЪРВИ И ШЕСТИ СОФИЙСКИ ПЕХОТНИ ПОЛКОВЕ Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство” удължи срока за подаване на оферти в обществена поръчка – събиране на оферти с обяв...
липсва
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МЕМОРИАЛА НА ЗАГИНАЛИТЕ ВОЙНИЦИ ОТ ПЪРВИ И ШЕСТИ СОФИЙСКИ ПЕХОТНИ ПОЛКОВЕ Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство” обявява обществена поръчка – събиране на оферти с обява за услуга с предмет: Изготвяне...
липсва
НОВО! ДИГИТАЛЕН АРХИВ ...
липсва
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАГРАДАТА НА ГРАЖДАНИТЕ В КОНКУРСА „ЖИВА ВОДА“ ПО ПРОЕКТ УРБИНАТ След преведеното онлайн и на място гласуване за определяне на наградата на гражданите в студентския конкурс „ЖИВА ВОДА“, който   се проведе в рамки...
липсва
ПРОВЕДЕНА ИЗЛОЖБА И ГЛАСУВАНЕ НА МЯСТО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАГРАДАТА НА ГРАЖДАНИТЕ В КОНКУРСА „ЖИВА ВОДА“, ПРОЕКТ УРБИНАТ Въпреки лошото време жителите на район „Надежда“ посетиха изложбата на открито и дадоха своя глас за определяне на наградата на гражданите в студент...
липсва
ИЗЛОЖБА И ГЛАСУВАНЕ НА МЯСТО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАГРАДАТА НА ГРАЖДАНИТЕ В КОНКУРСА „ЖИВА ВОДА“ Във финална фаза навлиза студентският конкурс ЖИВА ВОДА, проведен в рамките на проект УРБиНАТ и посветен на създаването на минерален басе...
липсва
Зелен ринг София ще свърже 30 софийски квартала и над 250 000 души в линеен парк Приоритетните отсечки в реализацията му са в Изток, Слатина, Южен парк и Гоце Делчев, като първа копка се очаква край гара Пионер още догодина   ...
липсва
По-голям процент обработени заявления в срок, посредством СИАА                  Съгласно заповед N СОА22-РД09-512/01.03.2022 г. на Кмета на Столична община, считано от 01.03.2022 г. всички заявления з...
липсва
АНКЕТА ЗА НАГРАДА НА ГРАЖДАНИТЕ В КОНКУРСА „ЖИВА ВОДА“ Студентският конкурс ЖИВА ВОДА, проведен в рамките на проект УРБиНАТ и посветен на създаването на минерален басейн в район „Надежда“, навлиза във ...
липсва
Представяне на концепцията за реализация на „Зелен ринг София“ Главният архитект на Столична община арх. Здравко Здравков   съвместно с екипа на Общинско предприятие „Софияплан“ и Фондация „Зелена линия“ ще пре...
липсва
„Разговори за града“ с участието на арх. Борина Андрю и г-н Юг Паран от Франция Направление „Архитектура и градоустройство“ – Столична община организира поредното събитие под мотото „Разговори за града”, в което ще участват ар...
липсва
Архитектурно студио „Боеле“ от Чехия е победителят в международния конкурс за Втори пешеходен мост в Южния парк   Победител в откритият международен конкурс за идеен проект за Пешеходен мост над ул. „Бяла черква“, организиран от Столична община – Направлен...
липсва
ПОС устройства за безконтактно плащане на всяко гише в НАГ Считано от днес, 04.10.2022 г., на всички гишета в Направление "Архитектура и градоустройство", са разположени ПОС устройства за безконтактно плащане...
липсва
„Разговори за града“ с участието на датския архитект Йеспер Дал Направление „Архитектура и градоустройство“ – Столична община със съдействието на Посолството на Кралство Дания в България организира поредното ...
липсва
Удължаване на срока за участие в конкурса за Пешеходен мост над ул. „Бяла черква“ В направление „Архитектура и градоустройство“ – Столична община постъпиха искания за удължаване на срока за предаване на идейните проекти в конкурса...
липсва
СЧИТАНО ОТ 13.09.2022 Г. ВСИЧКИ СТИКЕРИ, СЪДЪРЖАЩИ ДАННИ ЗА ВХОДЯЩИЯ НОМЕР НА ПОДАДЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ В НАГ, СЪДЪРЖАТ QR КОД ...
липсва
Процедура по съгласуване на схеми за кампанийни и акционни събития вече и по електронен път С цел облекчаване на административните процедури и подобряване на обслужването за гражданите и представителите на бизнеса, Направление "Архитектура...
липсва
Възможности за комуникация по електронна поща Във връзка с подобряване на административното обслужване, организационния процес и създаването на по-голяма оперативност Ви уведомяваме, че в случаи...
липсва
30% повече издадени административни актове през 2022 г., спрямо 2021 г. Издадените административни актове по заявления за градоустройствени процедури са се увеличили с 30 %, спрямо 20.08.2021 г. за петте месеца от въвеж...
липсва
Промени в конкурса за нов пешеходен мост в Южния парк В Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство” е получено писмо от председателя на Управителния съвет на Камарата на архитектите в ...
липсва
Електронно заявяване на процедура за одобряване на план за регулация и застрояване (изменение на план за регулация и застрояване) и работен устройствен план от Главния архитект на Столична община Електронно заявяване на процедура за одобряване на план за регулация и застрояване (изменение на план за регулация и застрояване) и работен устройст...
липсва
Електронно заявяване на процедура за одобряване на план за регулация от Главния архитект на Столична община или Столичен общински съвет (когато разработката е над 3 квартала). ℹ️Повече информация можете да видите тук:   👉 https://nag.sofia.bg/Services/Info/GnE0ebxYvvw%3d?direcorateId=mvdzcJbaG40%3D   🏷Цената на усл...
липсва
Направление „Архитектура и градоустройство“ стартира информационна кампания по осведомяване на обществеността за възможностите по предоставяне на електронни административни услуги чрез електронния портал. ⚠️Направление „Архитектура и градоустройство“ стартира информационна кампания по осведомяване на обществеността за възможностите по предоставяне на ...
липсва
Продължават действията на Столична община за спасяването на къщата на Гешов   Проектът за подробен устройствен план, с който се изменя плана за регулация и застрояване за УПИ III -4, кв. 428, м. „ГГЦ Зони Г8 и Г10“...
липсва
Столичният общински съвет прие Стандарта за настилки в пешеходните пространства На днешното си заседание Столичният общински съвет прие Стандарта за настилки в пешеходните пространства като Приложение 8 от Наредбата за градск...
липсва
Конкурс за нов пешеходен мост в Южния парк Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство” обявява открит международен конкурс за идеен проект по Закона за общественит...
липсва
Събитието “Станция София” събра над 150 експерти в диалог за “Зеления преход на гарите”   Сградата на Сточна гара отвори врати за всички ентусиасти в градското развитие за събитието “Станция София”, което обедини студенти, препода...
липсва
Представяне на проект УРБиНАТ в Милано Експерти от Направление „Архитектура и градоустройство“ взеха участие в кръгла маса, посветена на съвременните тенденции в развитието на решения, ба...
липсва
Инициативата “Зеленият преход на гарите” стартира диалога за устойчивото развитие на терените в района на Сточна Гара и Гара Подуяне Събитието на 20.06. в Сточна Гара е кулминация в проекта “Зеления преход на гарите”, който събира студенти, преподаватели, експерти, заинте...
липсва
Концерт и благотворителна изложба - базар на детски рисунки и макети „София- Град на бъдещето“ по случай 1-ви юни 2022 г. Усмихнати детски очи, музика на живо, спортна гимнастика, състезателни и народни танци, мажоретки и още куп артистични изпълнения представиха тала...
липсва
Започна премахването на незаконно поставените чадъри на автокъща „Капитолия“ в Борисовата градина След дългогодишни спорове между собственика на автокъщата и Столична община, съдът потвърди предварителното изпълнение на заповедта за премахване ...
липсва
Концерт и благотворителна изложба базар на детски рисунки и макети „София- Град на бъдещето“ по случай 1-ви юни По случай 1-ви юни – Международен ден на детето, Направление „Архитектура и градоустройство“ – Столична община съвместно с преподавателите и учениц...
липсва
Удължава се срокът на Студентския конкурс за идеи за нов басейн в ж.к. „Надежда“ Столична община и Университета по архитектура, строителство и геодезия  удължават срока за предаване на конкурсните проекти за идеи за изгражда...
липсва
Столична община представи за обществени консултации проекта за Стандарт за настилки в пешеходните пространства Столична община представи за обществени консултации проекта за Стандарт за настилки в пешеходните пространства към Наредбата за градската среда на ...
липсва
Приемно време Уважаеми граждани, Уведомяваме Ви, че във връзка с отпадане на противоепидемичните мерки и на основание Заповед № СОА22-РД09-748/11.04.2...
липсва
Светли празници! ...
липсва
Награди за Столична община в конкурса на Баумит „Фасада на годината 2020 – 2021“   Сградата на допълнителния корпус към 43 Основно училище „Христо Смирненски“ в район „Илинден“ бе отличена в конкурса на Баумит „Фасада на година...
липсва
Студентски конкурс за идеи за нов басейн в ж.к. „Надежда“ Столична община със съдействието на екип на Университета по архитектура, строителство и геодезия  в рамките на проект УРБиНАТ, който е финансиран по...
липсва
Съобщение   На 23.03.2022г. Направление "Архитектура и градоустройство“-СО извърши акция по принудително изпълнение на Заповед за премахване на седем броя...
липсва
Нови електронни услуги, извършвани от Дирекция „Териториално планиране“ За улеснение на потребителите на административни услуги, Направление „Архитектура и градоустройство“ разработи възможността за електронно заявяване н...
липсва
НАГ разработи 17 броя нови електронни услуги, извършвани от Дирекция „Териториално планиране“      За улеснение на потребителите на административни услуги, Направление „Архитектура и градоустройство“ разработи възможността за електронно ...
липсва
Столичният общински съвет одобри сградите, които ще бъдат финансирани по Програма „Културно наследство“ на Столична община през тази година На заседание, проведено на 24.02.2022 г., Столичният общински съвет одобри сградите, които ще бъдат финансирани през 2022 г. по Програма „Култ...
липсва
Обявление за провеждане на заключителна дискусия на Проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за парк и градина по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ на местност Парк „Борисова градина", Столична община.       Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РСЦ21-РД09- 271 / 29.12.2021г. на Кмета на район ...
липсва
Приет подробен устройствен план за нова детска градина в район „Оборище“   На проведеното днес заседание на Общинския експертен съвет по устройство на територията бе приет подробния устройствен план за изгражда...
липсва
Главният архитект на Столична община арх. Здравко Здравков представи разработка за АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НЕДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ НА ЧАСТ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА. Целта на разработката, възложена от НАГ, е да бъде възстановена автентичността на градската структура в разглежданата територия, да бъд...
липсва
НАГ с награда от Конкурса за добри практики Направление „Архитектура и градоустройство“, Столична община получи Грамота от „ Институт а по публична администрация “, който ежегодно орга...
липсва
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за парк и градина по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ на местност Парк „Борисова градина", Столична община. Обявление за обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за парк и градина по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ на местност Па...
липсва
Съобщение В изпълнение на политиката на Кмета на Столична община за подпомагане на бизнеса за преодоляване на последиците от пандемичната обстановка от COVI...
липсва
Публикувани документи в електронния портал през 2021 г.    Направление „Архитектура и градоустройство“ поддържа структурирана база данни, чието предназначение е да съхранява и да бъде доверен автентичен...
липсва
Изложба-базар “Магията на Коледа: Деца помагат на деца” Нашата благотворителна изложба-базар “Магията на Коледа: Деца помагат на деца” е подредена под куполите на Ларгото и очаква всички, които ...
липсва
Изложба-базар “Магията на Коледа: Деца помагат на деца”   Нашата благотворителна изложба-базар “Магията на Коледа: Деца помагат на деца” е подредена под куполите на Ларгото и очаква всички, коит...
липсва
Благотворителна изложба-базар на детски рисунки, картички и сурвакници „Магията на Коледа“, под мотото „Деца помагат на деца“. Направление „Архитектура и градоустройство“ – Столична община, съвместно с преподавателите и учениците от 143 – то ОУ „Георги Бенковски“, под патрона...
липсва
Съобщение на Направление „Архитектура и градоустройство“ във връзка с прессъобщение на МРРБ относно сезиране на ВАП Западната дъга от Софийския околовръстен път (път II-18 Софийски околовръстен път в участъка от км 0+780 до км 6+308.17“) е държавен обект, к...
липсва
ОП Софияплан и Главния архитект на СО с Награда за най-широко отворен процес на разработване на ПИРО 2021 – 2027 Наградите за гражданско участие на Форум Гражданско Участие (ФГУ) се обявяват за трети път от основаването на наградата през 2015 година. ...
липсва
„РЪКОВОДСТВО ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СПРОЛА“    Направление „Архитектура и градоустройство“, съвместно с и здателски център на ВСУ „Черноризец Храбър“, гр. Варна съдейства за превода ...
липсва
Столичният общински съвет прие Плана за интегрирано развитие на Столична община   Планът за интегрирано развитие на Столична община е нов вид стратегически документ, регламентиран със Закона за регионалното развитие, Пра...
липсва
МИНЕРАЛНА ВОДА – НАХОДИЩЕ „СОФИЯ-БАТАЛОВА ВОДЕНИЦА“   Уведомяваме отново гражданите на София, че на ул. “Българска морава“, на границата с Аквапарк „Възраждане“, е открит и функционира деноно...
липсва
НАГ отчете 13425 нови потребители за последния месец, използващи повече от 400000 файла, достъпни в електронна среда През изминалата година Направление „Архитектура и градоустройство“ продължи да надгражда електронния портал.   Наличната информация обхваща из...
липсва
СТАНОВИЩЕ НА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД По повод искане от омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 148, ал. 16 и чл. 178, ал. 3, т. 5 в частта "в...
липсва
ПОКАНА/СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на обществени консултации под формата на писмени консултации и обществено обсъждане на проекта на План за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021 – 2027 г. (Програма за София) ПОКАНА/СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на обществени консултации под формата на писмени консултации и обществено обсъждане на проекта на План за интег...
липсва
Направление „Архитектура и градоустройство“- СО открива Виртуална приемна. За улеснение на граждани и фирми, потребители на административни услуги, в условията на епидемична обстановка, с цел превенция, считано от 04.10.202...
липсва
Проучване за предимства и недостатъци на ориентацията в панелните квартали на София В изпълнение на Наредбата за градската среда на Столична община Направление „Архитектура и градоустройство“ чрез процедура по Закона за обществени...
липсва
Удължава се срока за приемане на заявления по Програма „Културно наследство“ на Столична община   Столична община удължава срока за приемане на заявления за кандидатстване по Програма „Културно наследство“ до 30-ти септември 2021-ва годин...
липсва
НОВО В РЕГИСТЪР „ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ЗАПОВЕДИ“ От днес електронният портал на Направление „Архитектура и градоустройство“, достъпен на адрес: https://nag.sofia.bg/OpenMap/Zones , както и моб...
липсва
СЪОБЩЕНИЕ След извършени проверки от служители на Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община, са установени шест броя преместваеми обекти...
липсва
Част от пространството от площад „Княз Александър I“ се именува с името площад „д-р Желю Желев“ По инициатива на Кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова и с Решение № 148 от 18.03.2021 г. на Столичния общински съвет част от пространст...
липсва
Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на устройствени проекти на 26.07.2021 г. (понеделник) от 13:00 часа Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на устройствени проекти в ...
липсва
Стартира приемането на заявления по Програма „Културно наследство“ на Столична община Столична община приема заявления за кандидатстване по Програма „Културно наследство“. Програмата има за цел да подкрепи опазването на недвижимото к...
липсва
Електронния портал на Направление „Архитектура и градоустройство“ с нов адрес Считано от 12.07.2021 г. електронният портал на Направление „Архитектура и градоустройство“ ще бъде достъпен и на нов адрес www.nag.sofia.bg , кат...
липсва
Надградена е Системата за издаване на административни актове Във връзка с уеднаквяването на работата по издаване на административни актове от районните администрации на Столична община, Направление „Архитекту...
липсва
ОТКРИТ НАДЗЕМЕН ЕТАЖЕН ПАРКИНГ И ЗОНА ЗА СПОРТ Възложител: “Софийски имоти“ ЕАД в УПИ II, кв.77, м. "ж.к. Надежда 1Б", СО р-н Надежда. Застроена площ на паркинга – 1875 кв.м Застроена пл...
липсва
ОТКРИТ НАДЗЕМЕН ЕТАЖЕН ПАРКИНГ И ЗОНА ЗА СПОРТ Възложител: “Пазари Изток“ ЕАД в УПИ III, кв.1, м. "Гео Милев", СО р-н Слатина. Застроена площ на паркинга – 1590 кв.м ...
липсва
МИНЕРАЛНА ВОДА – НАХОДИЩЕ „СОФИЯ-БАТАЛОВА ВОДЕНИЦА“ За осъществяване на заложените цели на Столична община в „Стратегия за използване и управление на потенциала от минерални води на територията на СО...
липсва
Главният архитект на Столична община арх. Здравко Здравков издаде заповед за премахване на изградена монолитна сграда в местност „Авала“, яз. „Искър Главният архитект на Столична община арх. Здравко Здравков издаде заповед за премахване на изградена монолитна сграда в местност „Авала“, яз. „Искъ...
липсва
Ръководство за обновяване на предградията (SmartCode Sprawl Repair Module) Направление „Архитектура и градоустройство“ Ви представя преведеното на български език Ръководство за обновяване на предградията (SmartCode Sp...
липсва
Преоткрий града с чиста градска мобилност   По случай Европейската зелена седмица СО, Центърът за градска мобилност (ЦГМ) и направление “Архитектура и градоустройство” (НАГ) Ви канят да с...
липсва
СЪОБЩЕНИЕ Уведомяваме Ви, че във връзка с планирани ремонтни дейности на електрозахранването в сградата, в която се помещават Направление „Архитектура и г...
липсва
ПРОВЕДЕНА Е ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ДИСКУСИЯ ЗА ИОУП ЗА РАЗКЛОНЕНИЕ В ОБХВАТ ОТ СТАНЦИЯ БИЗНЕС ПАРК ДО БУЛ. „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Във връзка с провеждането на обществени обсъждания на Проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община /ИОУП на СО/, приет с Ре...
липсва
Съобщение В изпълнение на политиката на Кмета на Столична община за подпомагане на бизнеса за преодоляване на последиците от ковид-пандемията Главният архи...
липсва
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ДИСКУСИЯ ЗА ИОУП ЗА РАЗКЛОНЕНИЕ В ОБХВАТ ОТ СТАНЦИЯ БИЗНЕС ПАРК ДО БУЛ. „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Във връзка с провеждането на обществени обсъждания на Проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община /ИОУП на СО/, приет с Решение...
липсва
ПРОВЕДЕНА Е ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ДИСКУСИЯ ЗА ИОУП И СПУП ЗА РАЗКЛОНЕНИЕ НА ТРЕТИ МЕТРОДИАМЕТЪР КЪМ КВ. СЛАТИНА Във връзка с провеждането на обществени обсъждания на Проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община /ИОУП на СО/, приет с Ре...
липсва
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ДИСКУСИЯ ЗА ИОУП И СПУП ЗА РАЗКЛОНЕНИЕ НА ТРЕТИ МЕТРОДИАМЕТЪР КЪМ КВ. СЛАТИНА Във връзка с провеждането на обществени обсъждания на Проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община /ИОУП на СО/, приет с Решен...
липсва
От архивите на НАГ: ХРАМ “СВЕТИ КРАЛ“   Това е един малко известен конкурсен проект, в който участва арх. Никола Лазаров през 1899 г. Налице са 4 листа, тъмносиньо хелиографно копие...
липсва
НАГ обяви обществена поръчка за избор на изпълнители за изработване на следващите стандарти към Наредбата за градска среда на Столична община На 17 декември м.г. Столичният общински съвет прие Наредбата за градската среда на Столична община в съответствие с разпоредбите на чл. 17в от За...
липсва
Екипът на URBiNAT те кани да кандидатстваш за участие в Консултативен Съвет по проекта. Съветът се сформира, за да насърчи участието на гражданите в проекта, целящ дългосрочно подобрение в градската среда на район Надежда. Проектът пред...
липсва
Проведено е представяне на ИОУП за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен - разклонение в обхват от станция Бизнес Парк до бул. „Климент Охридски Във връзка с обществени обсъждания на Проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община /ИОУП на СО/, приет с Решение № 960/2...
липсва
Съобщение за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ: Изменение на план за регулация и застрояване (графично оформени като ПРЗ) на м. „с. Кокаляне“, м. „в. з. Кокалянски ханчета“, м. „в.з. Кокалянски ханчета-разширение“, м. „в.з. Кокалянски ханчета-II разширение“ и м. „в.з. Михово блато“. Район Панчарево-СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственот...
липсва
Проведено е представяне на ИОУП за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен и СПУП за разклонението до кв. Слатина Във връзка с провеждането на обществени обсъждания на Проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община /ИОУП на СО/, п...
липсва
Провеждане на обществено обсъждане на ИОУП за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен и СПУП за разклонението до кв. Слатина Във връзка с предстоящи обществени обсъждания на Проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община /ИОУП на СО/, приет с Решение ...
липсва
„ГИС-София” ЕООД успешно завърши дейностите по реализирането на проект "Аерозаснемане за територията на Столична община" и изработването на нов ортофоплан. Проектът бе осъществен в партньорство с "Геореал" АД - Пилзен, Чешка република, участник в консорциум "ГЕОРЕАЛ – СОФИЯ-2020". Заснемането бе из...
липсва
Столичен общински съвет прие “Урбанистична концепция за градско обновяване с участието на местните общности“ по проект УРБиНАТ Столичен общински съвет разгледа и прие доклада  на главния архитект на Столична община  на тема „Урбанистична концепция за градско обновяване ...
липсва
Приключи монтажа на първия пешеходен надлез над южната дъга на Софийския околовръстен път Приключи монтажа на първия пешеходен надлез в строящия се участък от южната дъга на Софийския околовръстен път. По трасето от ж.к. „Младост“ до Авто...
липсва
Премахнати преместваеми обекти на площад „Света Неделя” Направление „Архитектура и градоустройство“ провежда последователна политика за премахване на всички незаконни преместваеми обекти на територията н...
липсва
СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с огромния брой посетители дневно в деловодството на Направление „Архитектура и градоустройство“, считано от 19.03.2021 г. се въвеждат ...
липсва
20 ХИЛЯДИ ПОТРЕБИТЕЛИ МЕСЕЧНО В ЕЛЕКТРОННИЯ ПОРТАЛ НА НАГ Във връзка предприетите мерки от страна на Направление „Архитектура и градоустройство“, свързани с  публикуването на актуална информация в електрон...
липсва
Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията в разширен състав на 11.03.2021 г. /четвъртък/ Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията в разширен състав при следния дневен ред: 1. ...
липсва
От архивите на НАГ: ЖИЛИЩНА СГРАДА НА КИРИЛ БОТЕВ, СОФИЯ, Ул. „Шипка“ № 23 /ъгъла с ул. „Васил Априлов“/ ЖИЛИЩНА СГРАДА НА КИРИЛ БОТЕВ, СОФИЯ,  Ул. „Шипка“ № 23 /ъгъла с ул. „Васил Априлов“/   Проектът е възложен от историческата личност и брат ...
липсва
Още снимки от Стара София Направление „Архитектура и градоустройство“ продължава с публикуването на снимки от Стара София. Вече можете да разглеждате архивни с...
липсва
НОВО В NAG.Mobile От днес потребителите на мобилното приложение NAG. Mobile, разработено от Направление „Архитектура и градоустройство“, ще имат възможност да виждат ...
липсва
Заяви обратна връзка с експерт Направление „Архитектура и градоустройство“ разработи официален чат бот за потребителите на приложението “Viber”. Ако желаете да получите доп...
липсва
НАГ с официален чат бот   Направление „Архитектура и градоустройство“ разработи официален чат бот за потребителите на приложението “Viber”. В приложението можете...
липсва
Още снимки от стара София в сайта на НАГ   В сайта на Направление „Архитектура и градоустройство“ вече могат да бъдат намерени архивни снимки на сгради, притежаващи статут на недвижима ку...
липсва
Съобщение Във връзка с публикувани в медиите спекулативни твърдения на експерти към групата на „Демократична България“ в СОС за направените промени в Закона ...
липсва
Разрешение за строеж ще се издава само при приложена улична регулация Днес на заседание на Народното събрание на второ четене беше приет Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, основните...
липсва
НАГ издаде нови 4 заповеди за премахване на незаконни обекти на територията на природен парк „Витоша“ Направление „Архитектура и градоустройство“, Столична община издаде нови 4 заповеди за премахване на незаконни обекти, които се намират около хоте...
липсва
Стартира процедура по премахване на незаконни гаражни клетки    На 14.01.2021 г. Направление „Архитектура и градоустройство“, Столична община стартира процедура по премахване на незаконно изградени гаражни к...
липсва
Наредба за градската среда на Столична община е приета с Решение N 629, обявено на 23.12.2020 г. С Решение N 629, обявено 23.12.2020 г.  е приета Наредба за градската среда на Столична община. Решението, заедно с всички приложения (стандарти) с...
липсва
От архивите на НАГ: Планът на София /градската карта от 1919 г./, издадена от А. Петров Представяме тиражирана карта на София от 1919 г. в мащаб е 1:10 000, издадена от А. Петров. Картата е много интересна, защото показва столицата пре...
липсва
Столичният общински съвет прие с пълно мнозинство Наредбата за градската среда на Столична община Днес с пълно мнозинство Столичният общински съвет прие Наредбата за градската среда на Столична община. Това е нов и модерен документ, който за пр...
липсва
12 броя електронни услуги, предоставяни от НАГ с възможност за заявяване чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги От днес 15.12.2020 г. Направление „Архитектура и градоустройство“, Столична община е присъединена към Единния модел за заявяване, заплащ...
липсва
Ново в NAG.Mobile От днес мобилното приложение е надградено и подобрено, като е добавена възможност за търсене по номер на кадастрален идентификатор. За да използвате...
липсва
Съобщение за отмяна на обществено обсъждане Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че със Заповед № РОК20-РД09-404/04.11.2020г. се отменя насрочената съгласно Заповед ...
липсва
Съобщение за отмяна на обществено обсъждане Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че със Заповед № РОК20-РД09-405/04.11.2020г. се отменя насроченото със Заповед № РОК2...
липсва
Направление „Архитектура и градоустройство“ продължава с надграждането на електронния портал Направление „Архитектура и градоустройство“ продължава с надграждането на електронния портал. Информацията относно заповеди за  допускане на устройс...
липсва
Възможности за заявяване и получаване на административни актове и информация от НАГ по електронен път Във връзка с предприемане на мерки за ограничаване на необходимостта от физическо присъствие в администрацията на Направление „Архитектура и градо...
липсва
София ще има красив Коледен базар на площад Славейков Публичните пространства в столицата ще бъдат използвани за разлини тематични събития. Целта е да бъдат разпознати от гражданите и гостите на Софи...
липсва
Съобщение Уважаеми граждани, Уведомяваме Ви, че във връзка с въведените противоепидемични мерки, свързани с ограничаване разпространението на вируснат...
липсва
Актуализиран е регистъра на Удостоверенията за въвеждане в експлоатация Данните от стария регистър на електронния портал на НАГ за Удостоверения за въвеждане в експлоатация вече са мигрирани в новоразработения такъв, ко...
липсва
Съобщение Направление „Архитектура и градоустройство“- Столична община информира гражданите, че на 3-ти октомври (събота) 2020 г. от 06.00 ч. до 07.00 ч. щ...
липсва
Ново в NAG.Mobile Nag. Mobile, достъпно за потребители на Android и IOS включва инструменти за визуализация на данни от планове за регулация, кадастрална карта, з...
липсва
Предложения на Столична община за законодателни промени с цел повишаване на качеството на строителството Днес в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство“ от Кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова, Главния архитект Здравко Здрав...
липсва
Свалиха доброволно мегаборд с гигантски размери в местността „Къро“ при 7 -ми км на бул. „Цариградско шосе“   Доброволно демонтиран е рекламен елемент, тип „тристен“ с едностранна рекламна площ от 72 кв.м., на адрес: бул. „Цариградско шосе“, местност ...
липсва
Темплейти за графично оформяне при изработване на инвестиционни проекти за сградни обекти и линейни обекти (например огради) С оглед създаване на възможност за предаване на инвестиционните проекти в електронен вид, Направление "Архитектура и градоустройство", съвместно с ...
липсва
Закони за одобряване / изменение и допълнение / приложение на Общия градоустройствен план на Столична голяма община (Плана „Мусман“) Продължаваме да развиваме идеята за популяризиране на важни исторически документи на интернет-страницата на Направление „Архитектура и градоустройство...
липсва
Представяне на идейно решение за обновяване на площад „Света Неделя“ Днес беше представено идейното решение за обновяване на площад „Света Неделя“ от главния архитект Здравко Здравков, арх. Масимилиано Фуксас, ар...
липсва
София вече има карта на местата за култура  На този етап тя показва около 100 културни пространства на открито   2 9 .07.2020, гр. София – Приключи първият етап на проекта ...
липсва
NAG.Mobile вече и за потребители на IOS На 19.07.2020 г. стартира работна версия на Nag. Mobile, достъпно и в App Store за потребителите на IOS. Приложението съдържа базови данни, като пр...
липсва
Деловодството на Направление "Архитектура и градоустройство" отново работи с удължено работно време Във връзка с предотвратяване струпването на опашки в определени часове, деловодството на Направление "Архитектура и градоустройство" отново работи с...
липсва
Oбществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет: „Проект на Наредба за градската среда на Столична община“ СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО:  Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-5575/10.07.2020 г. за приемане на проект на Нар...
липсва
Три екипа ще разработват концепции за развитието на Централна баня 13.07.2020, гр. София – Отворената покана за разработване на концепция за развитие на северното и източно крило на Централна баня стар...
липсва
От архивите на НАГ: СГРАДА НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „КЕНДА“ (сградата не съществува) Проект за североизточен ъгъл на кръстовището на улиците „Сердика“ и „Триадица“ Направление „Архитектура и градоустройство“, съвместно с Музея за история на София продължава с публикуването на стари проекти от архивите си. ...
липсва
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на проект за ПУП-ИПРЗ за обезпечаване на велосипедна алея от ВТУ „Тодор Каблешков“ до гара „Пионер“ На 02.07.2020 г. се проведе обществено обсъждане в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община. ...
липсва
@Уличен фестивал Urbathon fest Направление „Архитектура и градоустройство“ и главният архитект Здравко Здравков Ви канят на @Уличен фестивал Urbathon fest, който ще се проведе на ...
липсва
Изложба представя проект за изграждането на зелен коридор в София Изложба представя проект за изграждането на зелен коридор в София Идеята се реализира в рамките на европейския проект "УРБиНАТ" Е...
липсва
Столичната община изготви Програма за изграждане на общински паркинги с частни инвестиции Кметът на София Йорданка Фандъкова и главният архитект на София Здравко Здравков представиха Програма за изграждане на общински  паркинги с ч...
липсва
iSofMap с нов дизайн и нови услуги   iSofMap - интернет приложението за достъп до специализирана кадастрална и пространствена информация и данни за недвижимите имоти на ...
липсва
Дългосрочната стратегия “Визия за София” с хоризонт 2050 влиза за разглеждане и гласуване в Столичен общински съвет   Дългосрочната стратегия “Визия за София” с хоризонт 2050 влиза за разглеждане и гласуване в Столичен общински съвет Кметът на Столична ...
липсва
Направление „Архитектура и градоустройство“ Ви кани на онлайн дискусия за проект за Изграждане, възстановяване и обновяване на прилежащите публични пространства от Централната градска част на гр. София, Зона 4 Направление „Архитектура и градоустройство“ Ви кани на онлайн дискусия в Zoom meeting. Име на стаята: Зона 4, Централна градска част Ин...
липсва
Отворена покана за разработване на концепция за развитие на северното и източно крило на Централна баня ОП “Софпроект” публикува на интернет страницата https://sofproect.com/portfolio/banya/ получените въпроси и отговори по процедурата на конкурса ...
липсва
Представяне по повод внасянето на Визия за София за разглеждане и гласуване от Столичен общински съвет ️Дългосрочната стратегия “Визия за София” с хоризонт 2050 влиза за разглеждане и гласуване в Столичен общински съвет. Кметът на Столична община Йо...
липсва
От архивите на НАГ: БАЗИЛИКА „СВЕТА СОФИЯ“ Архитектурно-строителна и археологическа НКЦ от национално значение, обявена в ДВ, бр. 69/1927 г. и в. “Известия” бр. 73/1955 г. пл. „Св. Александър Невски“ Направление „Архитектура и градоустройство“, съвместно с Музея за история на София продължава с публикуването на стари проекти от архивите си. ...
липсва
Нов адрес на Дирекция „Инвестиционно отчуждаване“ С решение № 16 от 19 декември 2019 година на Столичния общински съвет Дирекция „Инвестиционно отчуждаване“ премина на подчинение на Направление „...
липсва
Проект за трансформация на движението на бул.“Патриарх Евтимий“, бул.“Витоша“, ул.“Проф.Фритьоф Нансен“ и ул.“Г.С.Раковски“   Йорданка Фандъкова: С проекта постигаме баланс между всички участници в движението Представяме интегриран проект за трансформация на орга...
липсва
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ съгласно чл.39, ал.1 и ал.2 от „Наредба №3/ 2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ -находище на минерална вода „София-Горна баня“   СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ съгласно чл.39, ал.1 и ал.2 от „Наредба №3/ 2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, у...
липсва
Покана за публична консултация   Изменение на проекта за възстановяване  на зона 4 от централна градска част Завърши изменението на работния инвестиционен проект за Изграж...
липсва
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ съгласно чл.39, ал.1 и ал.2 от „Наредба №3/ 2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ -находище на минерална вода „София-Баталова воденица“ СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ съгласно чл.39, ал.1 и ал.2 от „Наредба №3/ 2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждава...
липсва
Ново пешеходно пространство в София     Проект за трансформация на ул.“Съборна“ между бул.“Витоша“ и Градската градина Главният архитект на Столична община Здравко Здравко...
липсва
Стартира oтворената покана за концепция за северното и източно крило на Централната баня ОП “Софпроект” обявява старта на oтворена покана за концепция за развитие на северното и източно крило на Централната минерална баня. Право...
липсва
Стартира процедурата за избор на проектанти по Програма „Културно наследство“ Програма „Културно наследство“ на Столична община има за цел да подкрепи опазването на недвижимото културно наследство на територия...
липсва
ОТ АРХИВИТЕ НА НАГ: ЖИЛИЩНО-ТЪРГОВСКА СГРАДА, БИВШЕ ДОХОДНО ЗДАНИЕ НА БРАТЯ БИТРАКОВИ Направление „Архитектура и градоустройство“, съвместно с Музея за история на София продължава с публикуването на стари проекти от архивите си. ...
липсва
ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ В НАГ СРЕЩУ COVID-19 Поради увеличения брой посетители в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство“ в последните дни и с оглед предстоящото отпадане на из...
липсва
СЪОБЩЕНИЕ Уважаеми дами и господа, В Държавен вестник, брой 33 от 07.04.2020 г. e обнародвано обявление за изработването на Проект за подробен устройст...
липсва
ОТ АРХИВИТЕ НА НАГ: БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ, Б. БЪЛГАРСКО КНИЖОВНО ДРУЖЕСТВО   Направление „Архитектура и градоустройство“, съвместно с Музея за история на София продължава с публикуването на стари проекти от архивите си. ...
липсва
НОВО: Електронно заявяване на издаване на Разрешение за строеж от Главен архитект на район От днес, 04.05.2020 г. вече можете да заявявате електронно, чрез портала на Направление „Архитектура и градоустройство“ и към съответната районна ад...
липсва
ОТ АРХИВИТЕ НА НАГ: АТРАКЦИОНЕН ПАРК „СПЛЕНДИД“ От днес Направление „Архитектура и градоустройство“, съвместно с Музея за история на София стартира публикуването на стари проекти от архивите си. В...
липсва
Екипът на „Софпроект“ обобщи предложенията по заданието за концепция на Централната баня 28.02.2020, гр. София - Екипът на „Софпроект“ обобщи получените въпроси, мнения и предложения по заданието за концепция за развитието на северно...
липсва
Издаване на виза в условията на чл. 140, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, която представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план по електронен път Издадените визи, заявени по електронен път, чрез електронния портал на Направление "Архитектура и градоустройство" се публикуват в Регистър...
липсва
Получени са близо 200 предложения по заданието за концепция за Централната баня Финалният документ ще бъде готов в края на април 16.04.2020, гр. София - Екипът на „Софпроект“ получи близо 200 въпроси, коментари и ...
липсва
Темплейти за графично оформяне при изработване на план схеми за инженерната инфраструктура към подробни устройствени планове и техни изменения На електронния портал на Направление "Архитектура и градоустройство" в  раздел "За проектанти" са публикувани Темплейти за графично оформяне при и...
липсва
Официална Viber общност за полезна информация относно дейността на Направление "Архитектура и градоустройство". Присъединете се към Официалната Viber общност за полезна информация относно дейността на Направление "Архитектура и градоустройство": https://in...
липсва
Възможности за получаване на административни актове и информация от НАГ по електронен път От днес вече можете да получавате административни актове, чрез Система за сигурно електонно връчване (ССЕВ). За да получите готов докуме...
липсва
СЪОБЩЕНИЕ В Държавен вестник, бр. 34 (извънреден) от 09 април 2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закон за мерките и действията по в...
липсва
“Софпроект” удължава срока за събиране на предложения по заданието за Централната баня Мнения и коментари по документа ще се приемат до 12 април 09.04.2020, гр. София - Екипът на „Софпроект“ удължава срока за събиране на предложения по заданието за отворена покана за концепция за разви...
липсва
Публикувано съобщение в Държавен вестник брой: 33, от дата 7.4.2020 г. за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация за обект „Софийски околовръстен път Д ържавен вестник брой: 33, от дата 7.4.2020 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ   Столичната община на основани...
липсва
Публикуван е списък с получените предложения по заданието за концепция за Централната баня До момента се събрани 60 въпроси, коментари и препоръки по документа на  www.sofproect.com 01.04.2020, гр. София - Екипът ...
липсва
Проведе се първото онлайн заседание на ОЕСУТ Днес 31.03.2020 г. се проведе първото онлайн заседание на Общински експертен съвет по устройство на територията. В залата на 3 етаж в сградата на ...
липсва
НАПРАВЛЕНИЕ „АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО“ С РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ От днес 30.03.2020 г. Направление „Архитектура и градоустройство“ има потвърдена регистрация в Система за сигурно електронно връчване, във връзк...
липсва
НОВИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ НАГ От днес 30.03.2020 г. Направление “Архитектура и градоустройство” предоставя на всички граждани и представители на бизнеса на територията на Столичн...
липсва
„Софпроект“ представи онлайн предложението си за задание за концепция за северното и източно крило на Централната баня Онлайн събитието, в което се включиха над 80 човека на живо, е достъпно на видео и аудио запис на www.sofproect.com 27.03.20, гр....
липсва
НОВО: ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖИ ОТ 1, 2 И 3 КАТЕГОРИЯ От днес 25.03.2020 г. Направление “Архитектура и градоустройство” предоставя на всички граждани и представители на бизнеса на територията на Сто...
липсва
СЪОБЩЕНИЕ В Държавен вестник, бр. 28 (извънреден) от 24 март 2020 г. е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с...
липсва
ОНЛАЙН ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИ ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА Във връзка с въведеното извънредно положение на територията на Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“ осигури необходимото ...
липсва
ИЗГОТВЯНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ В СИАА И НОВИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ В СЛЕДВАЩИТЕ НЯКОЛКО ДНИ ИЗГОТВЯНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ В СИАА И НОВИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ В СЛЕДВАЩИТЕ НЯКОЛКО ДНИ Във връзка с възникналата си...
липсва
ВАЖНО! ЗА РАЙОННИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ НА СО - Добавени възможности в Системата за издаване на административни актове ВАЖНО! ЗА РАЙОННИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ НА СО - Добавени възможности в Системата за издаване на административни актове УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Във връзк...
липсва
Обновена: Възможности за получаване на информация от НАГ /информацията се актуализира ежедневно/ Във връзка с извънредната ситуация в национален мащаб Ви информираме следното: Към момента административните актове, които се публикуват на е...
липсва
Важно! Публикувани документи в регистрите на Направление "Архитектура и градоустройство" Поради желанието ни за улесняване на гражданите и бизнеса в така създалата се ситуация Ви уведомяваме, че Направление "Архитектура и градоустройство...
липсва
Ново работно време за офис на Общинска банка, разположен в сградата на НАГ Във връзка с въведеното извънредно положение в страната, както и с оглед осигуряване на максимална безопасност на Вас и нашите служители, се въ...
липсва
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БЕЗКОНТАКТНО ПЛАЩАНЕ ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА АДИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В НАГ За да осигурим условия за по-голяма социална дистанция, като част от мерките за овладяване на разпространението на коронавируса от днес можете да...
липсва
Въвеждане на противоепидемични мерки в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство“ За да осигурим условия за по-голяма социална дистанция, като част от мерките за овладяване на разпространението на коронавируса и във връз...
липсва
Съобщение от район Подуяне за издадена Заповед №РПД20-РД09-46/11.03.2020г. на Кмета на район „Подуяне” за отмяна провеждането на заключителната дискусия на обществено обсъждане Заповед №РПД20-РД09-46/11.03.2020г. на Кмета на район „Подуяне” за отмяна провеждането на заключителната дискусия на общественото обсъждане на проек...
липсва
Съобщение от район Подуяне за издадена Заповед №РПД20-РД09-46/11.03.2020г. на Кмета на район „Подуяне” за отмяна провеждането на заключителната дискусия на обществено обсъждане Заповед №РПД20-РД09-46/11.03.2020г. на Кмета на район „Подуяне” за отмяна провеждането на заключителната дискусия на общественото обсъждане на пр...
липсва
ВАЖНО! ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ ОТ НАГ ВЪВ ВРЪЗКА С НЕДОПУСКАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА НОВИЯ КОРОНАВИРУС (COVID-2019) На основание чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 4 от устройствения правилник за организацията и дейността на столичната общинска администрация, в изпълнени...
липсва
Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на устройствени проекти на 25.02.2020 г. (вторник) от 16:00 часа   Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на устройствени проекти в разширен...
липсва
Започва реконструкцията на къщата на арх. Фингов За къщата на арх. Георги Фингов на ул. "Шипка" N 38 са одобрени проекти за реставрация, преустройство и реконструкция с адаптация на сградата и е съ...
липсва
Дигитализиран е част от проекта НАРОДЕН ТЕАТЪР „ИВАН ВАЗОВ“ – гр. София (1923-1929 г.)   Направление „Архитектура и градоустройство“ изказва специални благодарности на г-н Енрико Репуц за предоставената възможност да публикуваме н...
липсва
Ново – слой „Застрояване“ в Карта на административните актове От днес Картата на административните актове е допълнена, като е добавен слой „Застрояване“.   Чрез използване на бутона Информация мога...
липсва
Обновена версия на Регистър „Градоустройствени заповеди“ и Регистър „Доклади до СОС“ с възможности за търсене по различни критерии и връзка с интерактивна карта Надграждането на електронния портал на Направление „Архитектура и градоустройство“ продължава.   След проведена миграция на данните и тестови п...
липсва
Нови функционалности в NAG. Mobile От днес   28.01.2020 г., гражданите и представителите на бизнеса имат възможност да ползват новите функционалности в мобилното приложение „...
липсва
„Разговори за града: Компактен град“ „Компактен град“ беше темата на петото издание на поредицата „Разговори за града“, организирано от Столична община - „Направление архитектура ...
липсва
„Разговори за града: Компактен град“ с участието на Главния архитект на Брюксел арх. Кристиаан Борет Уважаеми Дами и Господа,   Направление „Архитектура и градоустройство“ – Столична община има удоволствието да Ви покани на 2 3 ...
липсва
Весели празници!   Направление "Архитектура и градоустройство" ви пожелава Весела Коледа и Щастлива Нова Година! ...
липсва
Направление „Архитектура и градоустройство“ с ново мобилно приложение „NAG.Mobile” От днес 23 декември 2019 г., гражданите и представителите на бизнеса имат възможност да ползват новото мобилно приложение „NAG.Mobile”. То предостав...
липсва
Стандарти за градска среда Направление „Архитектура и градоустройство“ – Столична община има удоволствието да ви покани на дискусия на тема „Стандарти за градска среда“, която...
липсва
По проект на Студио Фуксас ще бъде обновен площад „Св. Неделя“     Международното жури на конкурса за обновяване на площад „Света Неделя“, обявен от Столична община, определи за победител архитектурния ид...
липсва
Обновена версия на Регистър "Заповеди на Дирекция Общински строителен контрол" Надграждането на електронния портал на Направление „Архитектура и градоустройство“ продължава. От днес стартира двусед...
липсва
Съобщение във връзка със запитване на граждани относно предвижданията на подробен устройствен план (ПУП) Във връзка със запитване на граждани, относно предвижданията на  подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на кв. 19,...
липсва
Обновена версия на Регистър „Градоустройствени заповеди“ и Регистър „Доклади до СОС“ с възможности за търсене по различни критерии и връзка с интерактивна карта Надграждането на електронния портал на Направление „Архитектура и градоустройство“ продължава. От днес стартира двуседмичен тестови период на но...
липсва
Удължава се срокът за подаване на заявления по Програма „Културно наследство“ на Столична община   Програмният съвет на Програма „Културно наследство“ реши крайният срок за подаване на заявления за кандидатстване да бъде удължен до 30 н...
липсва
Обновена версия на Регистър „Визи за проектиране“ с възможности за търсене по различни критерии и връзка с интерактивна карта   Надграждането на електронния портал на Направление „Архитектура и градоустройство“ продължава. От днес стартира новата версия на Регистър...
липсва
“Улица на времето” разказва историята на София     Обновената улица Малко Търново беше открита с представяне на идейния проект “Улица на времето”, който цели да я превърне в интера...
липсва
Откриват реновираната ул. "Малко Търново" Ремонтът на емблематична софийска улица завършва с представяне на проект “Улица на времето”, който разказва истории и легенди за София ч...
липсва
Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на oобекти на техническата инфраструктура за обекти в свлачищни терени на 09.10.2019 г. от 14,00 часа   З аседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на oобекти на техническата инфраст...
липсва
Стартира приемането на заявления по Програма „Културно наследство“ на Столична община Столична община започна да приема заявления за кандидатстване по програма „Културно наследство“. С програмата се подпомагат собствениците на недв...
липсва
Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на устройствени проекти на 02.10.2019 г. (сряда) от 15:00 часа Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на устройствени проекти в разширен съ...
липсва
UDF 2019: София - компактен и концентриран град Потенциала за развитие на бившите НПЗ разгледа главният архитект на столицата Здравко Здравков Πpoмянaтa ĸъм гpaдoycтpoйcтвeнoтo плaниpaнe e бeзy...
липсва
Представяне на проекта за велоалея от Гара Пионер, зала Арена Армеец и кв.Слатина Стара железопътна линия става велосипедна алея в паркова среда      Кметът на Столична община Йорданка Фандъкова, Министърът на транспо...
липсва
Ремонтът на "Малко Търново" продължава С откриването на обновената улица ще бъде представен и проект за визуализиране на емблематични истории и градки легенди, които малката уличка кри...
липсва
Поставени са информационните елементи (тристени) за обектите на ул. „Граф Игнатиев“ По време на ремонтните дейности в централната градска част на София – Зона 2 се проведоха множество срещи между представители на Столична община, ...
липсва
Ново в ISofMap              Системата iSofMap е допълнена, като e добавен слой, съдържащ Граници на археологически резерват „Сердика-Средец“ и охранителните зони. ...
липсва
Ново в ISofMap             С истемата iSofMap е допълнена, като към слой „Архелогия” е добавен обект – Могилен некропол „Седемте могили в Подуяне, местност Поду...
липсва
Съобщение Във връзка с предотвратяване на злоупотреби и спекулации, свързани с името на Направление „Архитектура и градоустройство“, бихме искали да уведомим...
липсва
Уведомление - схеми за поставяне на преместваеми обекти върху имоти - общинска собственост на територията на район Оборище На основание чл. 19, ал. 5 и ал. 6 от НПОРИМДЕРДТСО, район Оборище съобщава за изготвени "Обща и подробни схеми за поставяне на преместваеми обекти н...
липсва
Архитекти от Италия, Франция, Русия и България продължават във втората фаза на конкурса за нов облик на площад „Св. Неделя“ Днес приключи работата на журито в първия етап от международния конкурс за идеен проект за обновяване на площад „Св. Неделя“ в историческия център н...
липсва
Темплейти за графично оформяне при изработване на подробни устройствени планове и техни изменения Във връзка с подобряване качеството на работа и улеснение на проектантите, Направление „Архитектура и градоустройство“ разработи темплейти за графич...
липсва
Разговори за града: Пешеходен град Направление „Архитектура и градоустройство“ – Столична община има удоволствието да Ви поканят на четвъртото от поредицата събития “Разговори за град...
липсва
Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на проекти за обекти на техническата инфраструктура в разширен състав на 11.06.2019 г. Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на проекти за обекти на те...
липсва
Разговори за града: Архитектурен модернизъм „ Направление „Архитектура и градоустройство“ – Столична община има удоволствието да Ви поканят на третото от поредицата събития “Разговори за гр...
липсва
Конкурс за проект за изграждане на Мемориал на загиналите войници от Първи и Шести софийски пехотни полкове          Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство” обявява открит конкурс за проект по Закона за обществените поръчки с предмет...
липсва
С изложба и публична дискусия стартира проектът за реновиране на ул. „Малко Търново“ в София С изложба и публична дискусия на 20 май 2019 г. беше представен проект за реновиране на ул. „Малко Търново” - едно от най-емблематични...
липсва
Започва обсъждане на работния проект на Наредбата за градската среда   От днес стартира провеждането на предварително обсъждане на работния проект на Наредба за градската среда. Целта на процедурата е запознаван...
липсва
Архитекти от Италия, Франция, Русия, Турция, Румъния и България с оферти за нов облик на пл. „Св. Неделя“. 14 са подадените заявления в международния конкурс за обновяване на историческия площад 14 оферти от архитектурни колективи от България, Италия, Франция, Румъния, Русия и Турция са подадени в международния конкурс за идеен проект за ...
липсва
Нова публикация в раздел "Културно наследство" На електронната страница на Направление „Архитектура и градоустройство“, раздел „Културно наследство“ вече можете да разгледате дигитализиран албум...
липсва
Весели празници! Във връзка с предстоящите празници и поредицата от неработни дни, приемното време на служителите от Направление "Аргитектура и градо...
липсва
Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на проекти за обекти на техническата инфраструктура в разширен състав на 02.04.2019 г. Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на проекти за обекти на техническата ...
липсва
Столичната община представи проекта за обновяване на знаковата улица „Малко Търново” С участието на кмета на София Йорданка Фандъкова се проведе първото представяне и обсъждане на проекта за обновяване на емблематичната софийска ул...
липсва
Столичната община обяви победителите в конкурса за проектиране на нова детска градина в кв. “Горна баня“ В присъствието на Главния архитект на Столична община арх. Здравко Здравков и Заместник-кметът доц. д-р Тодор Чобанов днес бе обявено класирането в ...
липсва
Паоло Пининфарина идва у нас за III Ден на италианския дизайн по света Конфиндустрия България и Аутомотив Клъстер България организират конференция „Automotive Design – Pininfarina Design: Tradition and Innovation", на...
липсва
Конкурс за концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площад „Света Неделя“ Най-посещаваният архитектурен уебсайт в света ArchDaily, който има над 13 милиона месечни читатели, чиито основател и главен редактор Дейв...
липсва
Ново в ISofMap С Решение N 67 на Столичния общински съвет от 14.02.2019 година е приета схема за „Територии с пределно допустими стойности на устройств...
липсва
Публикувани нови планове в раздел "Предходни устройствени планове" В поредица от публикации, съвместно с екипа на Регионален исторически музей, Ви представяме дигитализирани стари кадастрални и подробни и общи уст...
липсва
Представяне на проект за задание за проектиране на Подробен устройствен план и ескиз - План за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на ж.к. "Овча купел - 1, 4-ти, 5-ти и 6-ти микрорайони" На 28.02.2019 г. (четвъртък) от 15:00 часа в залата на 3 етаж в сградата на Направление "Архитектура и граоустройство", ул. "Сердика" N 5, ще се п...
липсва
План на София от 1928 г. В поредица от публикации, съвместно с екипа на Регионален исторически музей, Ви представяме дигитализирани стари кадастрални и подробни и общи ус...
липсва
Стартира конкурсът за площад „Света Неделя“ Столична община обавява ограничен конкурс за разработване на концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площад „Св. Неделя” в гр. София. ...
липсва
Масови демонтажи на билбордове след проверки на Столичен инспекторат   63 броя нерегламентирани  билбордове,  рекламни мрежи и пана  са свалени от началото на годината  в резултат на масови  проверки на Столичен и...
липсва
Градоустройствен план на град София 1879 г. и Опорен план 1936 г. В края на месец януари стартирахме поредица от публикации, съвместно с екипа на Регионален исторически музей, с които Ви представяме дигитализирани ...
липсва
Дни на отворените врати - УАСГ 2019                                   ...
липсва
Общ градоустройствен план на София от 1945 и 1949 г. В края на месец януари стартирахме поредица от публикации, съвместно с екипа на Регионален исторически музей, с които Ви представяме дигитализир...
липсва
Градоустройствен план на град София 1891- 1892 г. В поредица от публикации, съвместно с екипа на Регионален исторически музей, ще Ви представим дигитализирани стари кадастрални и подробни и общи уст...
липсва
Компетенции при издаване на разрешения за поставяне За повече яснота при издаването на разрешения за поставяне, Направление „Архитектура и градоустройство“ изготви две указателни таблици, даващи...
липсва
Оригинали на стари кадастрални и подробни устройствени планове Направление „Архитектура и градоустройство“, съвместно с екипа на Регионален исторически музей – София стартира сътрудничество по дигитализирането...
липсва
Пояснения от НАГ във връзка с излъчения репортаж по Би Ти Ви тази сутрин Във връзка с излъчен репортаж тази сутрин в ефира на Би Ти Ви, Направление "Архитектура и градоустройство" дава следните пояснения: Теренът на бу...
липсва
Представяне на проект за задание за проектиране на Подробен устройствен план - План за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на ж.к. "Овча купел - 1, 4-ти, 5-ти и 6-ти микрорайони" На 29.01.2019г. (вторник) от 18:00 часа в залата на 88-мо средно училище "Димитър Попниколов", ж.к. Овча купел ще се проведе представяне на проект з...
липсва
Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на проекти за подробни устройствени п...
липсва
Съобщение В изпълнение на чл. 128а, ал. 3 от ЗУТ (ДВ, бр. 1 от 03.01.2019 г.), при подаване на заявление за одобряване на проект за ПУП задължително се предст...
липсва
Съобщение Заявления за издаване на визи за проектиране на основание чл. 140а от ЗУТ (ДВ, бр. 1 от 03.01.2019 г.) се подават до Главния архитект на Столична об...
липсва
Нова визия за булевард „Македония“ Днес Кметът на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова и Главният архитект Здравко Здравков представиха идеята за нова визия за булевард „Македо...
липсва
Весели празници! Отменя се приемното време на Направление „Архитектура и градоустройство“ на 27.12.2018 г. Приемното време на Главния архитект на Столична ...
липсва
Столичен инспекторат, съвместно с НАГ премахнаха 12 незаконни билборда и мегаборда от ключови столични булеварди     През изтеклата 2018-та година Столичен инспекторат, съвместно с Направление „Архитектура и градоустройство“ - Столична община извърш...
липсва
СТАРТИРА АРХИТЕКТУРЕН КОНКУРС ЗА НОВА ДЕТСКА ГРАДИНА В КВ. „ГОРНА БАНЯ” Столична община обяви открит конкурс за изготвяне на инвестиционен проект за обект: Детска градина в кв. „Горна баня“, гр. София. Обектът се възла...
липсва
Документи към плана „Мусман“ В сайта на Направление „Архитектура и градоустройство“ – раздел „Устройствени планове“ са публикувани документи към плана „Мусман“ , съдържащи ...
липсва
83 098 нови потребители на електронната страница на Направление „Архитектура и градоустройство“ през 2018 г. Електронната страница на Направление „Архитектура и градоустройство“ е посетена около 1 086 000 пъти от над 86 000 потребители, от които 83 098 нови...
липсва
СЪОБЩЕНИЕ На 16.11.2018 г. от 17,00 до 18,30 часа електронната страница на Направление „Архитектура и градоустройство“ няма да бъде достъпна, поради извършване ...
липсва
Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията в разширен състав ще се проведе на 14.11.2018 г. Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията в разширен състав ще се проведе на 14.11.2018 г. /сряд...
липсва
НОВО - Електронни услуги от iSofMap От началото на месец Ноември "ГИС – София" ЕООД стартира предлагането на две електронни услуги за граждани и юридически лица – Комбинирана ск...
липсва
Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията в разширен състав Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията в разширен състав ще се проведе на 06.11.2018 г. /втор...
липсва
„Зони с ограничителен режим за поставяне на преместваеми обекти и рекламни елементи“ в системата iSofMap От 29.10.2018 г. системата iSofMap  е допълнена с още една тематична  карта в слой „Зони“  - „Зони с ограничителен режим за поставяне на прем...
липсва
Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на устройствени проекти в разширен състав Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на устройствени проекти в разширен съст...
липсва
Главният архитект на Белград: София е пример за Белград „Трансформация“ беше темата на второто издание на поредицата „Разговори за града“, организирано от Столична община - „Направление архитектура и гр...
липсва
Изложба “София - град за хората” - стъпки към трансформацията на града От днес до 31 октомври 2018 г. в новото пешеходно пространство на бул. „Витоша“ пред Съдебната палата можете да разгледате изложба по проект „София ...
липсва
Столична община организира втора публична дискусия за бъдещето на ул. „Иван Вазов“ На 19.10.2018 г., петък, от 18:00 ч. в залата на третия етаж на Направление „Архитектура и градоустройство“, ул. „Сердика“ № 5,  ще бъде проведена в...
липсва
Разговори за града: Трансформация „Направление „Архитектура и градоустройство“ – Столична община, с подкрепата на Асоциацията на Архитектите в България, имат удоволствието да Ви ...
липсва
Стартира втората електронна услуга „Изготвяне на индивидуална схема за поставяне на акционни преместваеми обекти " предоставяна от НАГ Направление „Архитектура и градоустройство“ предоставя възможност за „Изготвяне на индивидуална схема за поставяне на акционни преместваеми обекти...
липсва
Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията в разширен състав на 12.10.2018 г. /петък/ Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията в разширен състав при следния дневен ред: ...
липсва
Документация от проведения конкурс за инвестиционните проекти и документацията за избор на изпълнител на СМР за обект: "Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централната градска част на гр. София - зона 2" Във връзка с повишения обществен интерес и неверни твърдения, че документацията от проведения конкурс за инвестиционните проекти и документацията за...
липсва
Конкурс за концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площад „Света Неделя“   Най-посещаваният уебсайт за архитектура в света ArchDaily , с над 500 000 дневни читатели, публикува обявения от Столична община ...
липсва
Главният архитект на Москва Сергей Кузнецов: Архитектурната общност също трябва да носи отговорност Направление „Архитектура и градоустройство“ – Столична община с подкрепата на Асоциацията на архитектите в България стартират поредица от събити...
липсва
Промени в документацията на конкурса за площад „Света Неделя“ В обявения от Столична община ограничен конкурс за разработване на концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площад „Св. Неделя” в гр. Софи...
липсва
В „Направление „Архитектура и градоустройство” при СО е извършена проверка по наличната документация на строеж: „ Жилищна сграда с магазини и гаражи“    В „Направление „Архитектура и градоустройство” при СО е извършена проверка по наличната документация на строеж: „ Жилищна сграда с магазини и гара...
липсва
“Разговори за града” „Направление „Архитектура и градоустройство“ – Столична община, с подкрепата на Асоциацията на Архитектите в България, имат удоволствието да Ви пок...
липсва
Стартира конкурсът за площад „Света Неделя“ Столична община обяви ограничен конкурс за разработване на концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площад „Св. Неделя” в гр. София. Кон...
липсва
„Топлоцентралата“ получи разрешение за строеж Столична община одобри инвестиционните проекти и издаде разрешение за строеж за превръщането на бившата топлоцентрала на НДК в Център за независ...
липсва
Столична община организира публична дискусия за бъдещето на улица Иван Вазов На 11.09.2018 г., вторник, от 18:30 ч. в ресторант „Чекпойнт Чарли“, ул. “Иван Вазов” № 12 (вход до къща музей “Иван Вазов”) ще бъде проведена диску...
липсва
Стартира процедурата за нов план на ж.к. „Овча купел-1“ Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община стартира процедурата по изработване на задание за цялостен подробен устройствен пла...
липсва
Изработване на инвестиционни проекти за многофункционална училищна спортна зала в 6 училища на територията на СО Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство” приключи откритата процедура за обществена поръчка с предмет: „Изработване на типов ...
липсва
Столичният общински съвет прие промени в Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община На редовното си заседание днес Столичният общински съвет прие Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламни...
липсва
О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за О...
липсва
Ново проучване за степента на озеленяване в гр. София В раздел „Карти“ на сайта на Направление „Архитектура и градоустройство“ е публикувано ново проучване – опорно-сравнителен план за степента на ...
липсва
Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на устройствени проекти в разширен състав     Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на устройствени проекти ...
липсва
Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на проекти за обекти на техническата инфраструктура в разширен състав Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на проекти за обекти на техническата ...
липсва
Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията в разширен състав на 29.06.2018 г. /петък/ от 11.00 часа Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията в разширен състав при следния дневен ред: Изграждане...
липсва
Осигурена е възможност за търсене по данни от кадастрална карта в електронния портал на НАГ От днес вече е възможно извършването на търсене, по данни от кадастралната карта в Картата на „Подбробните устройствени планове, възложени от СО и в...
липсва
КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕМОРИАЛ НА ЗАГИНАЛИТЕ ВОЙНИЦИ ОТ ПЪРВИ И ШЕСТИ СОФИЙСКИ ПЕХОТНИ ПОЛКОВЕ Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство” обявява открит конкурс за проект по Закона за обществените поръчки с предмет: „Изра...
липсва
Промяна в датата на приемния ден, предвиден по график за 21.06.2018 г. на Направление „Архитектура и градоустройство“ - Столична община   Във връзка с планирано извършване на профилактика на компютърните системи в Направление „Архитектура и градоустройство“ за дати 21.06.2...
липсва
Известни са наградените проекти в конкурса за Вторичен градски център – Зона „Централна гара“ – София Победител в конкурса за концепции за планиране и развитие на Вторичен градски център – Зона „Централна гара“ – София е архитектурно бюро "А и...
липсва
Съобщение за издадена Заповед на Главния архитект на Столична община №РА50-327/17.04.2018, в съответствие с изискванията на чл. 72, ал. 1 от АПК, Столична община съобщава, че е издадена заповед за одобряване на „Обща схема за поставяне на зарядни станции за електрически превозни средства – I етап”.   На основание Решение на СОС № 570 от 19 .0 9 .201 7 г. и Заповед на Главния архитект на Столична община №РА50- 327 / 17 .0 4 .20...
липсва
Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията в разширен състав на 01.06.2018 г. /петък/ от 10.00 часа Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията в разширен състав при следния дневен ред: 1.  ...
липсва
Арх. Здравко Здравков направи отчет на работа си за двете години, в които е Главен архитект на Столична община       Прозрачност и изцяло електронен достъп на гражданите до издадените административни актове в Направление "Архитектура и градоустройство" са част ...
липсва
Представяне на проекта на Задание за изменението на ОУП Столична община продължава работата си по развитие на системата на метрополитена в града с проектиране на отклонения от съществуващите линии. Предс...
липсва
Открита процедура за изработване на типов инвестиционен проект за многофункционална училищна спортна зала Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство” обявява открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Изработване на типов инвест...
липсва
Провеждане на обществена консултация по Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на Столичния общински съвет за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община На официалния портал на Столична община, в раздел Обществени консултации е публикуван Проект за Приемане на Наредба за изменение и допълнение н...
липсва
Законът за изменение и допълнение на ЗУЗСО е публикуван в Държавен вестник В брой 31 от 10.04.2018 г. на Държавен вестник, в O фициален раздел е публикуван Закон за изменение и допълнение на За...
липсва
Съобщение за издадена Заповед за одобряване на „Схема – обща и подробна част за поставяне на обществени информационни елементи (тристени) на територията на ЦГЧ”     На основание Решение на СОС № 95 от 22.02.2018 г. и Заповед на Главния архитект на Столична община № РА50-282/29.03.2018, в съответствие с из...
липсва
Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията в разширен състав на 13.04.2017 г. /петък/ от 13.00 часа   Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията в разширен състав при следния дневен ред:   ...
липсва
Стартира конкурс на тема „Вторичен градски център, зона „Централна гара“ - София“       От 5-ти до 10-ти юни 2018 г. ще се  състои четвъртото  поредно издание на Европейските награди за българска архитектура “VIZAR”.     В програм...
липсва
Столична община се сдоби със специално конструиран за своите нужди шрифт с българска форма на кирилица - Sofia Sans. Идеята е шрифтът да се използва за служебните нужди на Столична община, включително и районните администрации – за оформяне на обществени табели, ка...
липсва
Столична община стартира поставянето на указателни табели за културно - историческите обекти в централна градска част на София.     По инициатива на Кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова стартира поставянето на информационни елементи - малък, голям и разпределите...
липсва
Застрояване в iSofMap От 28.03.2018 г. системата iSofMap е допълнена с още една тематична карта - "Застрояване", която съдържа два нови информационни слоя – обхвати на зап...
липсва
Народното събрание окончателно прие измененията в ЗУЗСО      На проведено пленарно заседание на 28 март 2018 г. 44-тото Народно събрание окончателно прие след второ гласуване законопроекта за изменение и...
липсва
НАГ продължава дигитализацията на общи и подробни устройствени планове. В раздел „Устройствени планове“ е публикуван Общ градоустройствен план на София от 1961 година в мащаб 1:10000 и мащаб 1:5000   С публикуването...
липсва
Кметът и Главният архитект на Столична община проведоха среща с жители на кв. „Витоша ВЕЦ-Симеоново“      На 21 март 2018 г. от 17.00 часа в зала 5 в сградата на Столична община на ул. „Московска“ № 33 се проведе среща на жители на кв. „Витоша ВЕЦ-С...
липсва
Ръчни скици и хeндриси в iSofMap От 01.03.2018 г. системата iSofMap е допълнена с още една тематична карта - Ръчни скици и хeндриси, която съдържа два нови информационни слоя. Но...
липсва
Пресконференция във връзка с опазване на културно-историческото наследство на територията на Столична община На 27 февруари 2018 г. от 12.00 часа в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство“ – Столична община се проведе пресконференция на тема ...
липсва
Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 06.03.2018 г. Заседанието на ОЕСУТ ще се проведе на 06.03.2018 г. /вторник/ от 14:00 часа в НАГ, ул. „Сердика” № 5, залата на III етаж. Дневен ред: ...
липсва
Конференция „Дизайн и устойчиво развитие” със специалното участие на световноизвестния италиански архитект Масимилиано Фуксас Имаме удоволствието да Ви поканим на конференция по повод II Международен ден на италианския дизайн - „Дизайн и устойчиво развитие“, която ще се съст...
липсва
Нова организация на движението в района на площад „Св. Неделя“ На заседанията на постоянните комисии по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика и по транспорт и туризъм към Стол...
липсва
Анкета Направление „Архитектура и градоустройство“ предоставя възможност да попълните ОНЛАЙН АНКЕТА , с която ще ни помогнете да подобрим условията на п...
липсва
Стартира първата електронна услуга „Издаване на удостоверение за устройствен статут на имот/и“, предоставяна от НАГ Направление „Архитектура и градоустройство“ предоставя възможност за електронно подаване и получаване на Удостоверение за устройствен статут на и...
липсва
Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията на 30.01.2018 г. /вторник/ от 14:00 часа в НАГ, ул. „Сердика” № 5, залата на III етаж. Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на проекти за подробни устройствени пл...
липсва
Oбществено обсъждане на Задание за Комплексно транспортно проучване за решаване проблемите на транспорта в югозападната част на големия център на гр. София и Комплексно транспортно проучване за решаване проблемите на транспорта в югозападната част на големия център на гр. София На основание Заповед № РТР18-РД56-17/22.01.2018 г. на Кмета на район „Триадица“ на 01.02.2018 г. от 18.00 часа в сградата на Направление „Архите...
липсва
НАГ премахна 8 незаконни рекламни елемента от ключови столични булеварди Продължават действията на Столична община по премахване на незаконно поставени рекламни елементи. След извършена проверка от...
липсва
Измененията в ЗУЗСО са приети на първо гласуване    На проведено пленарно заседание на 11 януари 2018 г. 44-тото Народно събрание обсъди и прие на първо гласуване законопроекта за изменение и допъ...
липсва
Продължават действията на Столична община по премахване на незаконно поставени рекламни елементи      Съгласно Заповед N СОА18-РД09-14/05.01.2018 г. на Кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова Направление „Архитектура и градоустройство“ ...
липсва
Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет на 12.01.2018 г. /петък/ от 13:00 часа в НАГ Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията в разширен състав при следния дневен ред: 1. Проект ...
липсва
НАГ вече извършва техническите услуги, свързани с озеленяване Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община, приета с Решение № 794...
липсва
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ     СТОЛИЧНА ОБЩИНА - НАПРАВЛЕНИЕ „АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО” обявява ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Израб...
липсва
Весели празници! ...
липсва
София общува: Три проекта за визуална комуникация и ориентация за посетители и жители на столицата Представяне на резултатите от проучване за отразяването на София в социалните мрежи и международни медии, кампанията за визуална комуникация на гра...
липсва
Удължено работно време на Общинска банка ИРМ "НАГ" към ФЦ Престиж, София Във връзка с подобряване качеството на обслужване, свързано с плащането на такси за получаване на административи услуги, работното време на Общинска...
липсва
Приемният ден на Направление "Архитектура и градоустройство" за 28.12.2017 г. се отменя Във връзка с предстоящите Коледни и Новогодишни празници, приемният ден на Направление "Архитектура и градоустройство" за 28.12.2017 г. се отменя....
липсва
Среща с представители на Инициативния комитет на кв. „Манастирски ливади – изток“, район „Триадица“ и Столична община На 30-ти ноември 2017 г. от 18:30 ч. в заседателната зала на Столичния общински съвет се проведе среща с представители на Инициативния комитет на ...
липсва
Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 04.12.2017 г. Зседанието на ОЕСУТ ще се проведе на 04 .12.2017 г. / понеделник / от 14:00 часа в НАГ, ул. „Сердика” № 5, залата на III етаж. Дневен ред...
липсва
Карта на подробни устройствени планове, възложени от СО и влезли в сила административни актове     НАГ разработи карта на подробните устройствени планове, даваща информация за обхват на разработката и статус към момента. При посочване на местн...
липсва
Дискусия в парламента по предложенията за промени в ЗУЗСО На 23 ноември в Народното събрание се проведе дискусия по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Ст...
липсва
Извършено e предексплоатационно хидрогеоложко изследване за въвеждане в работен режим на сондаж № С-6хг от находище „София-Баталова воденица” В изпълнение на основната цел и мото на приетата от Столичен общински съвет „Стратегия за използване на потенциала от хидротермални ресурси и зе...
липсва
Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 16.11.2017 г.  Зседанието на ОЕСУТ ще се проведе на 16 .11.2017 г. / четвър тък/ от 10:00 часа в НАГ, ул. „Сердика” № 5, залата на III етаж. Дневен ред...
липсва
Разгледайте плана „Мусман“     В раздел „Устройствени планове“ е публикуван Общият градоустройствен план на Столичната голяма община от 1938 г. (план „Мусман“).   С ...
липсва
Откриване на производство по обявяване на "Схема (обща и подробна част) за поставяне на обществени информационни елементи (тристени)" на територията на ЦГЧ.         На основание чл.66, ал1 и ал.2 от АПК Столична община съобщава за откриване на производство по  одобряване  на „Схема (обща и подробна част)...
липсва
Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 03.11.2017 г. Заседанието на ОЕСУТ ще се проведе на 03.11.2017 г. /петък/ от 15,00 часа в НАГ, ул. „Сердика” № 5, залата на III етаж. Дневен ред: ...
липсва
Съобщение    От 01.11.2017 г. (сряда) приемането на заявления за извършване на технически услуги в Направление „Архитектура и градоустройство” - Столична общ...
липсва
Столичен общински съвет прие предложения проект за решение, относно приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община На заседанието, проведено на 12.10.2017 г. Столичния общински съвет прие предложния проект за решение, относно приемане на Наредба за изменение и...
липсва
Столичният общински съвет прие решение, относно приемане на нова Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община На заседанието, проведено на 12.10.2017 г. Столичния общински съвет прие Решение за приемане на нова Наредба за реда и начина за провеждане на общес...
липсва
Столичният общински съвет одобри предложението за обособяване на пешеходна зона по ул. „Георг Вашингтон“ в участъка от ул. „Трапезица“ до ул. „Пиротска“ Столичният общински съвет одобри предложението за обособяване на пешеходна зона по ул. „Георг Вашингтон“ в участъка от ул. „Трапезица“ до ул. „Пирот...
липсва
Столичния общински съвет одобри предложението за обособяване на пешеходна зона по бул. „Витоша“ в участъка от ул. „Алабин“ до бул. „Ал. Стамболийски“ С Решение N 615 по Протокол N 40 от 28.09.2017 г., Столичния общински съвет одобрява предложение за обособяване на пешеходна зона по бул. „В...
липсва
Проектът на Закон за изменение и допълнение на ЗУЗСО вече е в Народното събрание В Народното събрание е внесен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община.  Инициа...
липсва
Обществено обсъждане на Задание за разработване на концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площад “Света Неделя”, гр. София Направление “Архитектура и градоустройство” координира инвестиционното намерение на Столична община за възстановяване, обновяване и изграждане на пл...
липсва
Публично представяне на Доклада по проект “София-град за хората” Публичното представяне на Доклада по проект “София-град за хората” ще се състои на 4 октомври (сряда) 2017 г., от 17.00 до 20.50 ч. в сградата на Ун...
липсва
БЕЗ КОЛА ЗА ЕДИН ДЕН На 22 септември 2017 г. (петък), София ще се присъедини към традиционната вече за Европа инициатива – ден без автомобили. Един от най-ярките пр...
липсва
София с 64 броя зарядни станции за електромобили.     Столичен общински съвет прие Схема за поставяне на зарядни станции за електрически превозни средства, изработена от Направление „Архитектура и г...
липсва
НАГ предлага възможност за предварително автоматично калкулиране на таксите за технически и административни услуги         От 14.09.2017 г. всички представители на бизнеса и граждани на Столична община ще имат възможността да изчислят предварително дължимата такс...
липсва
София с нова Стратегия за използване на минерални води          Столичен общински съвет прие "Стратегия за използване на потенциала от хидротермални ресурси и земна топлина (геотермална енергия) на тери...
липсва
Визите, издавани от районните администрации ще бъдат публикувани в регистър на електронната страница на НАГ Във връзка с подобряване на административното обслужване, считано от 15.08.2017 г. всички районни администрации са задължени   да изпращат издадени...
липсва
Приключи конкурса за идеен архитектурен проект за пешеходни надлези над Софийски околовръстен път Победител в конкурса за изработване на идеен проект за изграждане на пешеходни надлези над Софийски околовръстен път е екипът на „Иркон“ ООД. Те...
липсва
Отлага се заседанието на ОЕСУТ в разширен състав на 28.07.2017 г.     Отлага се заседанието на ОЕСУТ в разширен състав на 28.07.2017 г. за разглеждане на  Заявление с мотивирано предложение за разрешаване израб...
липсва
Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 28.07.2017 г. Заседанието на ОЕСУТ ще се проведе на 28.07.2017 г. /петък/ от 13:00 часа в НАГ, ул. „Сердика” № 5, залата на III етаж. Дневен ред: Заяв...
липсва
Промени в ЗУЗСО Екипът на Направление „Архитектура и градоустройство“ и Главният архитект на Столична община Здравко Здравков подготвиха предложения за промени в За...
липсва
Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 26.07.2017 г. Заседанието на ОЕСУТ ще се проведе на 26.07.2017 г. /сряда/ от 15:00 часа в НАГ, ул. „Сердика” № 5, залата на III етаж. Дневен ред: Ком...
липсва
Продължава работата по проект “София – град за хората” В периода 12-15 юни екипите на студио “Геел”, студио “Плейсмейк” и Направление “Архитектура и градоустройство” проведоха съвместна работилница, като...
липсва
ГЛАВНИЯТ АРХИТЕКТ ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ СЕ ОБРЪЩА КЪМ БИЗНЕСА ЗА ПОДКРЕПА ПРИ ПРЕМАХВАНЕТО НА НЕЗАКОННИТЕ РЕКЛАМНИ ЕЛЕМЕНТИ Арх. Здравко Здравков ще изпрати писма на големите рекламодатели, с които ги призовава да не рекламират  върху незаконни рекламни съоръжения. Това е...
липсва
„АГКК” открива офис в сградата на НАГ Във връзка с облекчаване на административната тежест и подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса,   ръководствата на...
липсва
Направление „Архитектура и градоустройство", гр. София, ул.”Сердика” № 5 открива процедура за издаване на разрешително за водовземане от КЕИ „Тунела” на находище на минерална вода „София-Панчарево” На основание чл. 62а от Закона за водите, във връзка със заявление - вх. № СО15-2600-4830/04.06.2015г.   (НАГ вх.№ РА-92-00-275/0...
липсва
Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 27.06.2017 г. /вторник/ Заседанието на ОЕСУТ ще се проведе на 27.06.2017 г. /вторник/ от 13:00 часа в НАГ, ул. „Сердика” № 5, залата на III етаж от 13:00 часа. Дневе...
липсва
Заявленията за услугите, предоставяни от НАГ и декларациите към тях вече могат да бъдат попълвани, преди да бъдат разпечатани Във връзка с подобряване на ефективността на работа и качеството на услугите, предоставяни от Направление „Архитектура и градоустройство " ...
липсва
НАГ ще приема официални документи в електронна форма, издадени по реда на чл. 55 от ЗКИР Във връзка с повишаване качеството на обслужване и облекчаване на административната тежест, считано от 26.06.2017 г. Направление "Архитектура и град...
липсва
Xapтa зa cпacявaнe нa cтapитe ĸъщи oбeдини гpaдoвeтe в Бългapия Mиниcтpи, ĸмeтoвe и дeпyтaти щe нaпpaвят oбщ плaн зa oпaзвaнe и възcтaнoвявaнe нa иcтopичecĸитe ĸвapтaли нa гpaдoвeтe в Бългapия. Toвa cтaнa яcнo нa...
липсва
Столична община съобщава за откриване на производство по одобряване на „Схема за поставяне на информационни елементи за туристически обекти в централната част на София”.     На основание чл.66, ал. 1 и ал. 2 от АПК Столична община съобщава за откриване на производство по   одобряване   на „Схема за поставяне на ин...
липсва
Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 05.06.2017 г. /понеделник/ Заседанието на ОЕСУТ ще се проведе на 05.06.2017 г. /понеделник/ от 14:00 часа в НАГ, ул. ”Сердика” № 5, залата на III етаж. Дневен ред: ...
липсва
Съобщение за откриване на производство по одобряване на „Обща схема за поставяне на зарядни станции за електрически превозни средства – I етап” На основание чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от АПК Столична община съобщава за откриване на производство по   одобряване   на „Обща схема за поста...
липсва
1 юни 2017 г. - „Направи си град - бъдещето на София“. П о повод  1-ви юни - Ден на детето, Направление „Архитектура и градоустройство“ – Столична община, "Камара на архитектите в България" /КАБ/...
липсва
ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ ЗА ЗЕЛЕНА СТОЛИЦА На 29-ти и 30-ти май 2017-та година в сградата на Френския културен институт се проведе „Обществен форум за зелена столица“. Организатори на събитие...
липсва
Обявени са победителите в архитектурния конкурс "Топлоцентралата" На 23 май 2017 г. бяха обявени победителите в конкурса за превръщане на бившата Топлоцентрала на НДК в център за изкуства и култура. На открит...
липсва
Обява до заинтересованите лица и общественост На основание чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС -ПМС № 59/2...
липсва
Арх. Здравко Здравков с отчет на дейността си за едногодишния период от встъпването му в длъжност. Отчет за свършеното през изтеклата една година от встъпването си в длъжност направи Главния архитект на Столична община - арх. Здравко Здравков пред...
липсва
61 проекта са приети за участие в конкурса за Топлоцентралата На 12 май, 17:30 ч. изтече срокът за получаване на проекти в конкурса за превръщането на бившата топлоцентрала на НДК в център за изкуства и ку...
липсва
Обществено обсъждане на проектите за обект: "Реконструкция на бул. „Княз Александър Дондуков" На 16.05.2017г. от 17.30 ч. в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство" - Столична община, ул. „Сердика" № 5, ет. 3, ще се про...
липсва
Записване за приемния ден на Главния архитект на СО Във връзка с предварителното записване за приемния ден на Главния архитект на СО по утвърден график, Ви уведомяваме, че тъй като сряда 24 май 2017 г...
липсва
Столична община обявява открит архитектурен конкурс за изработване на идеен проект за пешеходни надлези над Софийски околовръстен път Столична община обявява открит архитектурен конкурс за изработване на идеен проект за пешеходни надлези над Софийски околовръстен път. Целта е д...
липсва
35 доброволци към проект “София - град за хората” преминаха през специализирано обучение 35 доброволци към проект “София - град за хората” преминаха през специализирано обучение за изследване на публичните пространства и публични...
липсва
Покривите на бъдещето в архитектурен хакатон на Webit2017 Първият архитектурен хакатон Elevated Habitat V1.0 приключи при невероятен успех. Хакатонът бе част от програмата на Webit2017 и се проведе по идея н...
липсва
Столична община подобрява услугите за гражданите и бизнеса Столична община направи значима стъпка към подобряване на услугите за гражданите и бизнеса в Н аправление „Архитектура и градоустройство“. Вече...
липсва
Представяне на проекти за обект: "Реконструкция на бул. „Княз Александър Дондуков" На 28.04.2017г. от 17.30 ч. в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство" - Столична община, ул. „Сердика" № 5, ет. 3, ще с...
липсва
Нулева търпимост към незаконните мобилни съоръжения В последните седмици по улиците и в парковете на София бяха разположени мобилни търговски съоръжения, за които няма издадени разрешения ...
липсва
Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 07.04.2017 г. Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 07.04.2017 г. Дневен ред: 1. Проект за изграждане на жилищн...
липсва
Лиза Мюлер от Gehl Architects: „Възхитени сме от българския екип специалисти в областта на градското планиране“.                  В рамките на едноседмичната си работна визита в София, екипът на световно известния датски урбанист Ян Геел проведе серия от обучен...
липсва
Екипът на Ян Геел стартира консултациите със Столична община. Днес стартира първият ден от седмичната визита в София на Хенриет Вамберг и Лиза Мюлер от Gehl Architects, които се срещнаха в късния следобед с пре...
липсва
Хенриет Вамберг: „ДНК-то на София има всички качества българската столица да се превърне в град обичащ хората“.            В рамките на работната седмица в София Хенриет Вамберг и Лиза Мюлер от Gehl Architects, заедно с екип от български архитекти и урбанисти,...
липсва
Публична лекция на Gehl Architects в София Екип на едно от най-значимите имена в градското планиране и автор на проекти за подобряване на градската среда - Ян Геел, пристига в София по покана...
липсва
Екипът на Ян Геел пристига в София за да даде старт на работа за развитие на публичните пространства на столицата ни. Gehl Architects ще консултират Столична община за подобряване на градската среда и за развитието й като зелен град и ще изнесат публична лекция за ...
липсва
Премахнати са 4-ри броя трийсет метрови арки от столични булеварди Продължава акцията на Направление „Архитектура и градоустройство“ за премахване на незаконосъобразно поставени рекламни елементи на територията на С...
липсва
Стартира конкурсът за реконструкция на бившата топлоцентрала на НДК и превръщането ѝ в Център за изкуства и култура Столична община обяви началото на архитектурен конкурс за превръщането на бившата топлоцентрала на НДК в център за независими изкуства и култура. ...
липсва
ЧЕСТИТ 8-МИ МАРТ НА ВСИЧКИ ДАМИ! В днещния празничен ден, дамският екип на Направление "Архитектура и градоустройство" бе посрещнат с червени рози лично от главния архитект на Столич...
липсва
Направление “Архитектура и градоустройство” с първо място от „Наградите на БАИТ 2016“ в категория „Общинска администрация“ Кандидатурата на Столична община – Направление “Архитектура и градоустройство” за внедрен проект в административното обслужване на гражданите и бизне...
липсва
Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 01.03.2017 г. Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 01.03.2017 г. Проучвания за трасета за велосипедни алеи: - трасе, свързващ...
липсва
НАГ с интерактивна карта на детските площадки в София През изминалата 2016 г. Направление „Архитектура и градоустройство“ започна изработване на Стратегия за създаване на локални градини с детски площад...
липсва
Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 27.02.2017 г. Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 27.02.2017 г. Дневен ред: Разширение на Национална художествена академия, пр...
липсва
Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 24.02.2017 г. Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 24.02.2017 г. Дневен ред: Проект за разширение на метрото в София – прогноза на...
липсва
НАГ с интерактивна карта на зле стопанисваните сгради-паметници на културата. Главният архитект на Столична Община , арх.Здравко Здравков , взе участие в наскоро състоялите се „Дни на Виена в София“, в рамките на които в...
липсва
НАГ отхвърли проекта за реконструкция на иранското посолство. Направление "Архитектура и градоустройство" с допитване до гражданите, касаещо предложение за изменение на ПУП на една от знаковите сгради в София. ...
липсва
Публикувани схеми на Стара София от 1936 г. В сайта на Направление „Архитектура и градоустройство“, раздел „Културно наследство“ са публикувани схеми на Стара София от 1936 година. Схемите съ...
липсва
Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 17.02.2017 г. Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ - в разширен състав на 17.02.2017 г. Дневен ред: Проект на задание за комплексно транспортно проуч...
липсва
Промяна в часа за записване за приемното време на Главния архитект на СО Във връзка с издадена Заповед РД-09-09-11/01.02.2017 г. на Главния архитект на Столична община, относно реорганизация на дейността на Направление "Ар...
липсва
Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 15.02.2017 г. Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ - в разширен състав на 15.02.2017 г. Дневен ред: 1. Проект на указания и насоки за оформление и ц...
липсва
НАГ започна премахването на Виетнамските общежития Направление „Архитектура и градоустройство“ започна акция по премахването на опасните сгради от комплекса Виетнамски общежития. Тя стартира днес сут...
липсва
Заповед за промяна на приемното време на НАГ С оглед на реорганизация на дейността на Направление "Архитектура и градоустройство" на Столична Община с цел подобряване на обслужването и съкращава...
липсва
ДОСК с отчет на дейността си за 2016-та година         Дирекция „Общински строителен контрол“ към Направление „Архитектура и градоустройство“ направи отчет на дейността си за периода от месец ное...
липсва
Насрочено е обществено обсъждане по проекта „Визия за София“         На 31.01.2017г. от 18.00 часа, в партньорство с Червената къща, ще се проведе обществено обсъждане на предложениеto за насоки за съставяне н...
липсва
НАГ премахна незаконно поставени павилиони върху публично-общински имоти Акцията на Направление „Архитектура и градоустройство“ за премахване на незаконосъобразно поставени рекламни елементи и павилиони на територията на ...
липсва
Нови правила за съгласуване на ПУП със СГКК Новата Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (НССПКККР) веч...
липсва
Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 18.01.2017 г. Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ - в разширен състав на 18.01.2017 г. Дневен ред: 1. Офисна сграда с подземен паркинг в УПИ I-542,...
липсва
НАГ премахна 189 броя незаконно поставени рекламни елемента на територията на Столична община. В акция е отстраняването на още 105 съоръжения.               От началото на месец септември до края на декември 2016-та година, Направление „Архитектура и градоустройство“ е издало общо 98 б...
липсва
Готов е сборникът „Модели за опазване, обновяване и оздравяване на исторически квартали при съвременното устойчиво развитие на София“. Сборникът е резултат от изследвания, реализирани с финансовата подкрепа на Програма Европа 2016   към Столична Община, направени на територията ...
липсва
НАГ насрочи работните срещи по проекта "Визия за София" за месец януари. Целта на инициативата на Направление "Архитектура и Градоустройство" в Столична Община, е да се изгради визия за дългосрочно развитие на град София ...
липсва
Втора работна среща от проекта „Визия за София” ще се проведе на 4-ти януари в УАСГ Втората от поредицата срещи, на които представители от неправителствения сектор, бизнес, институции и браншови организации, дискутират предизвикате...
липсва
Готова е електронната карта iSofMap с кадастралния план на Столична Община ГИС- София разработи Интернет приложение, чрез което бързо, лесно и удобно гражданите могат да получат надеждна информация в реално време за ка...
липсва
Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 04.01.2017 г. Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ --в разширен състав на 04.01.2017 г. Дневен ред: 1. ИПРЗ И РУП за УПИ I-134 - за жилищно строител...
липсва
Весела Коледа и Щастлива 2017-та година! Направление „Архитектура и градоустройство“ пожелава на всички Благословена, Светла Коледа изпълнена с вяра, топлина, обич, хармония и сбъднати мечти...
липсва
С работна среща в УАСГ стартира работата по проекта „Визия за София“        Зелен и устойчив град, който осигурява възможност за личностно и професионално развитие, здравословна, безопасна и сигурна среда, в която мога...
липсва
Арх. Здравков връчи отличията СГРАДА НА ГОДИНАТА 2016 в категория "Сгради паметници на културата" На церемония по връчването на наградите СГРАДА НА ГОДИНАТА 2016, в категория " Сгради паметници на културата" отличия връчи Главният архитект на...
липсва
Акцията по премахване на незаконни рекламни елементи в София продължава. Направление “Архитектура и градоустройство“ премахна още 23 незаконно поставени рекламни съоръжения в столицата. Целта е, чрез намаляване броя на...
липсва
Насрочена е първата публична среща за Дългосрочна визия за развитие на София и крайградските територии. На 21 декември от 16.00 във фоайето на УАСГ (бул. Христо Смирненски 1) ще се проведе първата публична среща за Дългосрочна визия за развитие на ...
липсва
Главният архитект на София се запозна с проекта за адаптация и преустройство на НДК Изпълнителният директор на НДК Мирослав Боршош и главният архитект на Столична община арх. Здравко Здравков направиха преглед на ремонтните дейн...
липсва
Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 16.12.2016 г. Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 16.12.2016 г. Дневен ред: 1. Проект за Обемно-устройствено проучване и спе...
липсва
НАГ с удължено приемното време за граждани и фирми от 1-ви февруари 2017-та година С цел подобряване на обслужването, постепенно въвеждане на електронни услуги   и съкращаване на административното време за приключване на препи...
липсва
София поема курс към намаляване на рекламните съоръжения и освобождаване на публичните пространства             Направление „Архитектура и градоустройство“ премахна 72 незаконно поставени рекламни елемента на територията на Столична община. ...
липсва
Започва работата на Координационния екип към НАГ за създаване на визия за дългосрочното развитие на София Координационният екип към главния архитект на Столична община   за изготвяне на   дългосрочна визия за развитие на София започва работа...
липсва
Гл.арх. на СО Здравков: ”Готов съм с делата си, да застана зад спазването на закона.“ “ Разочарован съм от факта,  че новият кмет на район Младост, г-жа Иванчева, не уважи кръглата маса и не пожела диалог с Камарата на архитек...
липсва
Временно ще бъде спряно водоподаването на минерална вода към чешмата за общо водовземане в кв. „Горна баня“ В периода 5 – 9 декември 2016 г. ще бъде спряно водоподаването на минерална вода към чешмата за общо водовземане, която се намира в градинката пре...
липсва
Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 09.12.2016 г. Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 09.12.2016 г. Дневен ред: 1. Задание за провеждане на архитектурен конкурс за...
липсва
С решение на СОС от 24.11.2016 г. е приета Тарифа за таксите за водовземане от находищата на минерална вода С решение на СОС N 714 от 24.11.2016 г.  е приета Тарифа за таксите за водовземане от находищата на минерална вода, безвъзмездно предоставени от държ...
липсва
НАГ с отчет за дейността на Дирекция „Общински строителен контрол“ Всяка година   Направление „Архитектура и градоустройство“ прави проверка на близо 2000 сигнала и жалби на граждани.               Напр...
липсва
Гл.арх.на СО Здравков: "За мен е важно да чуя мнението на хората, но някой се опитва да попречи на комуникацията ни с гражданите" Арх.Здравков съобщи за възложено от Направление "Архитектура и градоустройство" социологическо проучване на общественото мнение, касаещо възникналот...
липсва
Отчет на работата си за първите шест месеца представи гл.арх. на СО арх.Здравко Здравков Главният архитект на Столична община арх. Здравко Здравков представи пред журналисти своя отчет за работата през първите шест месеца от встъпването ...
липсва
Работна среща по проектопрограмата за развитие на велосипедния транспорт се състоя днес по инициатива на главния архитект на Столична община Здравко Здравков. В обсъждането взеха участие неправителствени организации, експерти   от Направление “ Архитектура и градоустройство ” и Стол...
липсва
НАГ разработи ръководство за обмен на цифрови данни между Столична община-НАГ и изпълнители по договори в сферата на устройственото планиране Направление „Архитектура и градоустройство“ разработи ръководство за обмен на цифрови данни между Столична община-НАГ в качеството й на възложител ...
липсва
Направление „Архитектура и градоустройство“ във Фейсбук и Туитър. Направление „Архитектура и градоустройство“ информира и комуникира с гражданите вече и чрез социалните мрежи Фейсбук и Туитър. За да се по...
липсва
Първа среща на работната експертна група за изграждане визията на София и развитието на столицата до 2050-та година. Гл.арх. Здравко Здравков: „Липсва внимание към човека. Близо 400 новорегистрирани автомобила влизат всеки ден в кръвоносната система на столицата н...
липсва
Главният архитект на СО арх.Здравков постави основите на сътрудничество с общините на Офенбург и Страсбург Позитивен отзвук в немските медии и десетки публикации последваха след посещението на главния архитект на СО арх. Здравко Здравков, по покана на не...
липсва
Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 01.11.2016 г. Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 01.11.2016 г. Дневен ред: 1. Офис сграда с подземни паркинги, търговски...
липсва
Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 28.10.2016 г. Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 28.10.2016 г. Дневен ред: 1. Високоетажна сграда със смесено предназначение "...
липсва
Архитектурен конкурс ТОПЛОЦЕНTРАЛАТА Обществено обсъждане На 25 октомври 2016 от 18:30 в Лабораторията за градски дизайн в УАСГ ще се проведе обществено обсъждане на основните парам...
липсва
Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 25.10.2016 г. Хидрогеоложко обследване и оценка на актуалното състояние, екпсплоатационните ресурси и технически възможен дебит на сондаж N С-6хг към находище на...
липсва
Столична община разчиства незаконните реклами и висящите кабели В края на миналата седмица главният архитект на Столична община арх.Здравко Здравков, възложи обществена поръчка за принудително премахване на неза...
липсва
Онлайн регистрация за гражданите НАГ осигури възможността всички граждани и организации, желаещи да получават редовно информация свързана с пространственото развитие и ...
липсва
Проекти на ЗИДЗУЗСО и ЗИДЗУТ Подготвени са за приемане от Министерски съвет и внасяне в 43-то Народно събрание проекти на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство...
липсва
Ян Геел и архитект Здравков с общ проект за визията на София Ян Геел и главния архитект на София Здравко Здравков с общ проект да превърнат столицата в град на хората Предложението за нова...
липсва
Ян Геел: „Убеден съм, че арх. Здравков ще превърне София в град на хората“   Датският архитект Ян Геел, едно от световните, водещи имена в градското планиране, гостува в България по покана на главния архитект на София Здрав...
липсва
Заседание на ОЕСУТ – 28.09.2016 г. Обемно-устройствено решение за "Многофункционална сграда с хотел, офиси, магазин, подземни гаражи и и помещение за трафопост" в УПИ I-10, 26, кв.536...
липсва
ПРЕДСТАВЯНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ На 16 септември Главният архитект на Столична община проведе работна среща с Главните архитекти на 24-те районни администрации на Столична община. На...
липсва
РАБОТНИ ГРУПИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА От месец юни Главният архитект на Столична община е сформирал няколко работни групи, които имат за задача да изготвят предложения и да организират пр...
липсва
Заседание на ОЕСУТ – 15.09.2016 г. Пробив на транспортен тунел бул. „Скобелев“ – бул. „Витоша“ – вариантни решения и реконструкция на бул. „Скобелев“ от бул. „Хр. Ботев“ до бул. „В...
липсва
РАЗРАБОТВАНЕ НА СОФТУЕР НАГ СТАРТИРА ДЕЙНОСТИ ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА СОФТУЕР ЗА УЕДНАКВЯВАНЕ НА ИЗДАВАНИТЕ АДМИСТРАТИВНИ АКТОВЕ В 24 РАЙОНА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА Направление „Ар...