Е-Услуги

липсва
Издаване на разрешение за строеж от Главен архитект на район за основно застрояване, допълване, пристрояване, надстрояване на жилищни и нежилищни сгради за обекти от четвърта, пета и шеста категория и плътни огради, неразделна част от инвестиционния проект, който са компетентни да одобрят ЗАЯВИ - Издаване на разрешение за строеж от Главен архитект на район за основно застрояване, допълване, пристрояване, надстрояване на жилищни ...
липсва
Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и на рекламни елементи съгласно чл. 56 и 57 от ЗУТ ЗАЯВИ - Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и на рекламни елементи съгласно чл. 56 и 57 от ЗУТ   Елек ...
липсва
Издаване на виза в условията на чл. 140, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, която представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план ЗАЯВИ - Издаване на виза в условията на чл. 140, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, която представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план ...
липсва
Издаване на разрешение за строеж от Главен архитект на Столична община за основно застрояване, пристрояване, надстрояване на жилищни и нежилищни сгради за обекти от първа, втора и трета категория и плътни огради, неразделна част от инвестиционния проект ЗАЯВИ - Издаване на разрешение за строеж от Главен архитект на Столична община за основно застрояване, пристрояване, надстрояване на жилищни и нежи...
липсва
ВХОД към Система за сигурно електронно връчване ВХОД към Система за сигурно електронно връчване Всички заявления за административни услуги, извършвани от Направление "Архитектура ...
липсва
Издаване на удостоверение за устройствен статут на имот/и Издаване на удостоверение за устройствен статут на имот/и Електронно заявяване и получаване на "Удостоверение за устройствен статут на имот...
липсва
Изготвяне на индивидуална схема за поставяне на акционни преместваеми обекти Изготвяне на индивидуална схема за поставяне на акционни преместваеми обект Интерактивно изготвяне на "Индивидуална схема за поставяне на а...
липсва
Електронни услуги от iSofMap „Комбинирана скица за пълна или частична идентичност по чл. 16 от ЗКИР” „Извадка от цифров модел” От началото на ...